Čertovy hlavy • Kokořín • Peklo u Sosnové • Nový Bor • Sloup v Čechách • Bezděz • Máchovo jezero • Zákupy • Houska • Mšeno 

Termíny | 2.–4. června | 14.–16. července | 25.–27. srpna | 22.–24. září 2023
Cena | 3 590 Kč

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu a Mělník do Želíz. Ve zdejší krajině tvořil v první polovině 19. století sochař Václav Levý. Po krátkém výstupu dojdeme k Čertovým hlavám a můžeme si na protějším kopci prohlédnout i jeskyni Klácelka. Pokračování do Kokořínského dolu, zastávka u rybníka Harasov, který je obklopený skalními stěnami. Dále hrad Kokořín s možností prohlídky. Symbolem CHKO Kokořínsko jsou skalní útvary nazvané Pokličky, které si prohlédneme na další zastávce. Na závěr tohoto dne Národní přírodní památka Peklo u Sosnové, procházka kaňonovitým údolím Rebečského potokaČeské Lípy přes osadu Karba s tradiční lidovou architekturou k zámku v obci Zahrádky (cca 6 km). Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka Nového Boru, centra českého sklářství, včetně návštěvy sklářského muzea. Poté skalní hrad a poustevna Sloup v Čechách, vytesané do skály, s krásnými vyhlídkami. Přejezd pod hrad Bezděz – výstup ke zřícenině jednoho z našich nejznámějších hradů. Zbytek dne v oblasti Máchova jezera – možnost koupání nebo procházka ze Starých Splavů podél jezera do Doks (cca 4 km) nebo plavba lodí po jezeře. Návrat na ubytování. Nocleh.

3. den: Po snídani prohlídka zámku Zákupy, který se v 19. století stal habsburskou císařskou rezidencí a nabízí prohlídku skvěle zachovaných interiérů. Poté návrat do CHKO Kokořínsko – procházka ke hradu Houska, který se nachází v hlubokých lesích a je opředený mnoha legendami. Přejezd do obce Mšeno – turistika tzv. Cinibulkovou naučnou stezkou (cca 9 km a 3 hodiny), která vede skalními průrvami a nejkrásnějšími přírodními scenériemi v oblasti. Poté odjezd zpět do Brna. Příjezd kolem 22. hodiny.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2× nocleh v hotelu nebo penzionu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Fakultativně | hrad Kokořín 90 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 60 Kč; hrad Sloup v Čechách 90 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 50 Kč; zámek Zákupy 200 Kč, děti do 18 let 100 Kč, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč.

Nástupní místa:

Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
Vyškov za příplatek 100 Kč
Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma