Krásy Napoleonova ostrova

Termín | 14. – 23. září 2024  
Cena | 14 990 Kč – třílůžkové a čtyřlůžkové apartmány | 15 990 Kč – dvoulůžkové apartmány  

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

2. den: Ráno trajekt na Korsiku – připlutí do Bastie, přejezd vnitrozemím ostrova do univerzitního města Corte připomínajícím orlí hnízdo, zastávka, odpoledne pokračování přes městečko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d’Oro (2 389 m), zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády tvoří řetěz horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Pokračování v cestě na ubytování, nocleh.

3. den: Volný den u moře, nocleh.

4. den: Ráno odjezd horskou cestou na archeologické naleziště Filitosa s megalitickými památkami starými přes 8 000 let. Většina z nich je přístupná, stejně jako muzeum megalitických památek ostrova. Odpoledne přejezd přes skalní městečko Sartène do nejjižnějšího přístavu Bonifacio s bílými křídovými útesy zrcadlícími se v temné modři moře. Okolo křídového masivu, na kterém leží, se nachází soustava jeskyní a tunelů, schodiště ve strmém útesu nechal vytesat aragonský král Alfons V. pro přístup do kdysi nedobytného města. Dále unikátní hřbitov námořníků s vyhlídkou na Madonnetu, ostrůvek s patronkou mořeplavců a rybářů, poté pěší procházka nad útesy. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka výletní lodí podél bělostných útesů, odkud se naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní město. Večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Volno, koupání, nocleh.

6. den: Celodenní výlet podél západního pobřeží – výjezd do horské vesničky Evisa, možnost pěší turistiky v soutěsce Spelunca. Soutěska nabízí úchvatné výhledy do hlubokého kaňonu potoka, vytvářejícího v zátočinách tajemné tůně a vodopády. Nenáročná turistická cesta je lemovaná strmými skalními stěnami a na několika místech je přerušena starými kamennými můstky přes údolí. Odpoledne pokračování v cestě do Porta, starého rybářského přístavu uprostřed divokých skal s jednou z nejbarevnějších pláží na ostrově a průzračným mořem. Možnost koupání, k večeru přejezd panoramatickou cestou do městečka Piana, které se pyšní titulem „nejkrásněji položené město Francie“, návštěva neopakovatelné Calanche. Do červena zbarvené skalní útvary bizarních tvarů jsou přírodní rezervací pod záštitou UNESCO. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře až do výšky téměř 1200 m připomínají postavy zvířat a lidí. Večer návrat na nocleh.

7. den: Volno, koupání, nocleh.

8. den: Dopoledne výlet do hlavního města Korsiky Ajaccia. Město bylo založeno již v roce 564 před n. l. řeckými osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichž báje odvozuje současný název ostrova. Na významu začalo nabývat až za vlády svého slavného rodáka Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice všudypřítomný. Čeká nás prohlídka staré části města s rodným domem Napoleona, náměstími, radnicí a přístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno – koupání, nocleh.

9. den: Uvolnění apartmánů, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer trajekt do Itálie.

10. den: Příjezd pozdě večer.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, trajekty a výlety dle programu, 7 × ubytování apartmánového typu pro 2–4 osoby (k dispozici kuchyňka pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna), průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupné, povlečení, pobytovou taxu a závěrečný úklid (cca 30 €/osoba) a případnou vratnou kauci pro případ poškození vybavení.

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma