Málaga • Granada • Gibraltar • Sevilla • Córdoba 

Termíny | 28. května – 4. června | 17.–24. září 2022
Cena | 21 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 890 Kč

1. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo Bratislavy (bude upřesněno). Přílet do Málagy, transfer do hotelu v oblasti, nocleh.

2. den: Prohlídka Málagy, přístavu využívaného už Féničany a Římany. Návštěva dominanty města pevnosti Gibralfaro ze 14. století a maurského hradu Alcazaba s překrásnou vyhlídkou na město a okolí. Paseo Marítimo u městské pláže a Paseo del Parque s bujnými zahradami lákájí k osvěžujícím procházkám. Staré městokatedrálou a křivolakými uličkami, které nás dovedou k nejnovějšímu klenotu Málagy: Museu Picasso, otevřenému v roce 2003 na počest zdejšího rodáka Pabla Picassa. Nedaleko odtud se nachází také jeho rodný dům. Individuální volno. Návrat do hotelu.

3. den: Po snídani odjezd do Granady, jednoho z nejkrásnějších měst Evropy ležícího na úpatí pohoří Sierra Nevada. Návštěva Alhambry – dokonalé ukázky arabského stavitelského umění (UNESCO). Procházka starobylou čtvrtí Albaicín, katedrála s královskou hrobkou a místem posledního odpočinku královského páru Isabely KastilskéFerdinanda Aragonského. Návrat na ubytování. Nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do britského zámořského území a nejjižnější části Evropy Gibraltaru – prohlídka starého města. Fakultativně vyjížďka minibusem na gibraltarskou skálu s jeskyní Sv. Michala a volně žijící opičí rodinkou. Při dobrém počasí lze vidět břehy Afriky a rozhraní Atlantiku a Středozemního moře. Návrat na ubytování. Nocleh.

5. den: Po snídani volný program ke koupání na pláži. Nocleh.

6. den: Po snídani výlet do města Ronda, ležícího na okrajích rokle 100 m nad řekou Guadalevín. Most nad roklí Puente Nuevo, spojuje starou a novou část města. Cesta pokračuje územím Přírodního parku Sierra de Grazalema, přes pueblos blancos, vesničky s charakteristickými bílými domy – zastávka v Grazalema. Návrat na ubytování. Nocleh.

7. den: Po snídani odjezd do andaluské metropole Sevilly. Příjezd kolem poledne, prohlídka města:  bývalá přístavní čtvrť El Arenal, nábřeží řeky Guadalquivir s býčí arénou La Maestranza, maurskou věží Torre del Oro, židovská čtvrť Santa Cruz, jež je díky změti bílých uliček a dvorků odedávna nejmalebnějším zákoutím města, katedrála La Giralda, v níž je pohřben Kryštof Kolumbus, možnost výstupu na věž s výhledem na město. Prohlídka maurské pevnosti Real Alcázar s krásnými středověkými interiéry a zahradami. Ubytování v oblasti, nocleh.

8. den: Po snídani odjezd do Córdoby, jež byla v Evropy a je bývalým 10. století nejslavnějším městem hlavním městem Arabského kalifátu. Historické centrum se rozprostírá kolem mešity v maurském slohu přeměněné na katedrálu, staré hradby a židovská čtvrť, římská brána a středověký most přes řeku Guadalquivir. Přejezd do Málagy, odkud ve večerních hodinách odlet do Prahy, Vídně nebo Bratislavy (bude upřesněno).

Sled programu se může změnit v závislosti na aktuálním letovém řádu nebo termínu vstupu do Alhambry.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Málagy, kabinové zavazadlo do 8 kg, veškerou autokarovou přepravu ve Španělsku, 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích v hotelu *** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Fakultativně | vstupné do pevnosti Alhambra s místním průvodcem 620 Kč (vzhledem k vysoké návštěvnosti lze vstup garantovat jen při včasném předplacení v CK), vstupné do Alcazaru v Seville 370 Kč, děti, studenti 17–25 let a senioři nad 65 let 120 Kč, 5x večeře za 1 750 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč, transfer Brno–letiště–Brno za cenu 500 Kč jedním směrem.