Těšín • Vělička • Zakopané • Tatry

Termíny | 6. – 8. září 2024  
Cena | 3 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 400 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v 6.15, dopoledne prohlídka Českého Těšína a historického centra polského Těšína, mezi kterými protéká hraniční řeka Olše. Cestou do Krakova zastávka ve Wadowicích, rodném městě papeže Jana Pavla II. a u poutní Kalvárie Zebrzydovské (UNESCO). Odpoledne unikátní solné doly ve Věličce (UNESCO). Ubytování v okolí Krakova.

2. den: Po snídani celodenní prohlídka historického Krakova (UNESCO) – hrad Wawel s katedrálou, Rynek, tržiště Sukiennice, Mariánský kostel, Jagellonská univerzita, Královská cesta. Případně prohlídka židovské čtvrti Kazimierz s mnoha synagogami a se starým židovským hřbitovem. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd do tatranského centra Zakopanékostelík sv. Klementa, Hřbitov zasloužilých Poláků nebo Tatranské muzeum, bulvár Krupówki, možnost oběda. Odpoledne možnost výjezdu kabinkovou lanovkou (nutná rezervace v CK) z Kuźnice na Kasprowý vrch (1 987 m) na rozhraní Západních a Vysokých Tater s vyhlídkami. Další, levnější možností je vyjet zubačkou na Gubalówku (1 123 m). Cestou zpět zastávka v Chochołowě s tradičními goralskými chalupami. Cesta zpět přes Slovensko, návrat do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Fakultativně | vstupné do královských solných dolů ve Věličce 700 Kč, děti 4 – 19 let 590 Kč, studenti do 25 let s indexem 

Upozornění | Vzhledem k vysoké návštěvnosti solných dolů Vělička lze vstup garantovat pouze při předplacení v naší CK.

Doporučujeme pojištění léčebných výloh, které lze sjednat v naší CK.