Benátky – Burano – Murano

Termín | 8. – 11. února 2024
Cena | 5 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 490 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, odpoledne příjezd do starobylé Padovy – prohlídka poutní baziliky svatého Antonína a středověkého centra města. Odjezd na ubytování v oblasti Benátek, nocleh.

2. den: Po snídani odjezd k přístavišti – dopolední plavba lodí na ostrovy v Benátské laguně: na ostrově Burano si prohlédneme typické, ručně vyráběné krajky, na ostrově Murano nás čeká prohlídka tradiční sklárny s ukázkou zručnosti místních sklářů. Oba ostrovy dýchají klidnou, pohodovou atmosférou a vynikají množstvím barevných domků podél kanálů. Poté ostrov Torcellotrůnem hunského krále Attily, byzantskou katedrálou (vstupné cca 3 €) a zbytky baptisteria Santa  Fosca. Odpoledne volno na benátském náměstí San Marco, lze využít celodenní permanentku k dalším projížďkám lodí po Benátkách.

3. den: Po snídani příjezd na odstavné parkoviště, odtud lodí vaporetto nebo vlakem do Benátek. Na náměstí San Marco navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác s vězením, zvonici sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí, kostely, paláce, obchodní uličky a slavný most Rialto. Projížďka lodí po Canal Grande. Během dne a především večera budeme svědky všudypřítomného karnevalového veselí. Večer návrat k autobusu a odjezd.

4. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2×ubytování se snídaní v hotelu *** ve dvoulůžkových pokojích, služby odborného průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupné, vaporetto (jízda 8 €, celodenní lístek 25 €, dvoudenní 35 €), komplexní pojištění, případné pobytové taxy a vstup do Benátek.

Podmínkou uskutečnění zájezdu je nejméně 35 přihlášených účastníků.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma