Poznejte nejzápadnější hlavní město na evropské pevnině

Termín | 4. – 8. října 2024  
Cena | 17 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 700 Kč  

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno). Přílet do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování.

2. den: Po snídani prohlídka nejvýznamnějších dominant města – nábřeží s domy obloženými kachličkami azulejos, hrad São Jorge s výhledem na staré město a řeku Tejo, starobylá čtvrť Alfama, katedrála a římské divadlo. Ulice dolního města Baixa s elegantními obchody, výstavnými náměstími a unikátním secesním výtahem do horního města. Odpoledne cesta tramvají do čtvrti Belém s klášterem sv. Jeronýma v manuelinském slohu, kde jsou pohřbeni mořeplavec Vasco da Gama a básník Luis de Camões. Památník objevitelů nových zemí a Torre de Belém, dříve věž strážící vjezd do přístavu.

3. den: Po snídani možnost návštěvy areálu výstavy Expo ’98: druhé největší Oceanárium v Evropě, více než 8 000 ryb a mořských živočichů, obří vodní nádrž s řadou průhledů, které umožňují přiblížit se na dosah žralokům a rejnokům. Odpoledne lze využít k návštěvě muzeí nebo k nákupům, například Gulbenkianovo muzeum s unikátními sbírkami evropského i světového umění. Večer individuální volno, případně po domluvě s průvodcem společná večeře s představením typické portugalské lidové hudby fado.

4. den: Po snídani buď individuální volno v Lisabonu nebo fakultativní celodenní výlet: královský palác Queluz z poloviny 18. století, překrásná ukázka rokokové architektury. Sintra – bývalé letní sídlo portugalských králů ležící ve stejnojmenném pohoří uprostřed lesů, možnost prohlídky pohádkového královského paláce. Odtud jízda na nejzápadnější výběžek Evropy – mys Cabo da Roca, vypínající se 140 m nad mořem. Cesta po pobřeží se zastávkou v přímořském městečku Cascais a dále přes letovisko Estoril zpět do Lisabonu. Večer individuální volno.

5. den: Po snídani individuální volno, transfer na letiště, odlet z Lisabonu, přílet do Vídně nebo Prahy a následný fakultativní transfer pro zájemce autokarem do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Lisabonu a zpět (s možným přestupem), kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer autokarem nebo místní dopravou do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu v dosahu metra, 4 × snídani, průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupy do jednotlivých památek, pojištění.

Fakultativně | celodenní výlet autokarem 4. den 1 490 Kč (při min. počtu 15 zájemců), odbavené zavazadlo do 20 kg: 1500 Kč.

Upozorňujeme na možnost využít za příplatek transfer z Brna na letiště a zpět.