Eastbourne • Brighton • Arundel • Portsmouth • Winchester • Stonehenge • Dartmoor • Cornwall • Tintagel • Bodmin Moor • Glastonbury • Midsomer • Londýn

Termín | 28. července – 4. srpna 2024  

Cena |  14 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 200 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách přes Prahu do Německa a Belgie, večer ubytování, nocleh.

2. den: Ráno trajekt z Calais do Doveru, pokračování podél pobřeží přes středověké městečko Winchelsea do přímořského střediska Eastbourne – procházka ke slavným křídovým útesům Beachy Head. Kolem poledne příjezd do Brightonu – pěší prohlídka centra včetně přístavu a Královského pavilonu, později odpoledne přejezd k návštěvě nedalekého hradu Arundel – procházka. Večer ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh.

3. den: Dopoledne prohlídka přístavu Portsmouth – sídlo královského námořnictva, možnost návštěvy muzea námořnictva a lodí Victory a Mary Rose, případně vyhlídková věž. Před polednem přejezd do městečka Winchester s jednou z největších gotických katedrál, později odpoledne přejezd k prohlídce unikátní prehistorické lokality Stonehenge (dolmeny, menhiry). K večeru zastávka v Salisbury – procházka centrem starého města s gotickou katedrálou St. Mary, návrat na nocleh.

4. den: Dopoledne příjezd do hlavního města hrabství Devon Exeteru – prohlídka historického centra města s katedrálou ze 13. století. Odpoledne návštěva národního parku Dartmoor proslaveného legendami o psu baskervillském – divoká vřesoviště, protkávaná kamennými zídkami, opuštěné usedlosti, zajímavé vesničky – cestou zastávka v Princetownu, k večeru návštěva rodiště Agathy Christie – přímořského městečka Torquay – procházka místy, která jsou spojena se životem slavné autorky. Večer ubytování v oblasti Plymouth, nocleh.

5. den: Celodenní výlet oblastí Cornwallu – zastávka u hradu St. Michael’s Mount s areálem převorství, kde je možno sledovat příliv a odliv oceánu. Před polednem krátká zastávka v městečku Penzance s divadelní scénou na skále nad mořem. Odpoledne návštěva mýtického hradu Tintagel – rodiště krále Artuše, který je vystavěn na skalách nad jeskyněmi, kde se podle pověsti narodil kouzelník Merlin – prohlídka. K večeru přejezd oblastí vřesovišť Bodmin Moor, zastávka u slavné hospody Jamaica z románu Daphne du Maurier, návrat na nocleh.

6. den: Ráno krátká zastávka v přístavu Plymouth – procházka, dopoledne přejezd do tajemného města krále Artuše – slavného Glastonbury s opatstvím, prohlídka. Odpoledne cesta oblastí Midsomeru k návštěvě nejstarších a nejslavnějších britských lázní Bath s řadou římských památek, pozdě večer přejezd do Londýna, ubytování, nocleh.

7. den: Celodenní prohlídka Londýna – dopoledne historické centrum (Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, St. James’s Park, Buckinghamský palác, Hyde Park, Welingtonův oblouk, Trafalgar, Národní galerie) – odpoledne volno, možnost návštěvy katedrály Sv. Pavlahradu Tower, most Tower Bridge. Večer odjezd z Londýna.

8.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autokarem, 6 × ubytování v hotelu dle programu (5 × v Anglii – dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), trajekty, průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | komplexní pojištění léčebných výloh, případné vstupy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma