5 dní/4 noci v hotelu v Londýně 

Termíny | 21.–25. května | 17.–21. září 2021
Cena| 13 690 Kč

Poznejte s námi jedno z největších a nejdůležitějších evropských velkoměst, centrum světového finančnictví a obchodu, desetimiliónovou metropoli na Temži – Londýn. Na vzhledu města se podílelo 1000 let britské monarchie, najdeme zde slavné památky jako Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, katedrálu sv. Pavla a zároveň velkolepé projekty moderní architektury. Milovníci umění ocení bezplatný vstup do městských galerií a muzeí.

1. den: Odpoledne odlet z Brna do Londýna, transfer autobusem do hotelu, ubytování.

2. den: Po snídani pěší okruh kolem britského parlamentu, Big Ben, Westminsterské opatství, třída Whitehall s vládními budovami a sídlem premiéra na Downing Street. Odpoledne pokračování pěšího okruhu – Buckinghamský palác, St. James’s Park, ulice Piccadilly, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgarské náměstí a další. Nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani cesta metrem a prohlídka Toweru – bývalého královského hradu s korunovačními klenoty, Tower Bridge, cesta Docklands a finančním centrem Canary Wharf plným mrakodrapů a moderní architektury do Greenwiche – loď Cutty Sark, Královská námořní akademie, observatoř s nultým poledníkem a krásným výhledem na londýnské City. Cestu zpět lze uskutečnit výletní lodí. Navečer procházka po jižním břehu TemžeSouthwarská katedrála, Tate Gallery, Shekespearovo divadlo Globe. Večer možnost návštěvy zábavní čtvrti Soho. Nocleh v hotelu.

4. den: Po snídani prohlídka londýnského City, výstavní třída The Strand, Opera a čtvrť Covent Graden, novinářská ulice Fleet Street, katedrála sv. Pavla. Kolem poledne možnost prohlídky Britského muzea, nejstaršího a jednoho z největších muzeí na světě, poté možnost prohlídky slavného Muzea voskových figurín madame Tussaud’s. Volno k návštěvě Národní galerie na Trafalgarském náměstí nebo Tate Gallery na nábřeží, případně možnost další procházky. Nocleh v hotelu.

5. den: Ráno odjezd na letiště, odlet do Brna.

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Londýna, kabinové zavazadlo do 8 kg, transfer z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování v hotelu se snídaní v Londýně (dvoulůžkové pokoje), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Fakultativně | příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč.