Kecskemét • Szeged • Gyula • Ópusztaszer

Termín | 25. – 27. října 2024 
Cena | 4 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 200 Kč  

1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních hodinách, cesta směr Bratislava, Budapešť. Fakultativně exkurze ve známé distilérii Zwack Unicum na okraji Budapešti, vyrábějící proslulé maďarské pálinky a likéry. Poté prohlídka Kecskemétu, jednoho z nejhezčích měst ve Velké uherské nížině, známého svou secesní architekturou, výrobou pálinky a pěstováním a zpracováním papriky. Přejezd do Segedínu (Szegedu), zvaného „Brána Evropy“. Čtvrté největší město Maďarska, ležící v zeleni, se pyšní monumentální katedrálou Panny Marie a překrásnou secesní synagogou v židovské čtvrti. Prohlídka města, večer ubytování v hotelu, nocleh.

2. den: Po snídani Gyula – secesní město u rumunských hranic, rodiště Albrechta Dürera Staršího, středověký hrad, pověstná 200 let stará cukrárna v biedermayerovském stylu, možnost koupání ve vyhlášených termálních lázních. Odpoledne Békešská Čaba (Békescsaba) – místo konání každoročních největších slavností klobás na světě – Csabai Kolbászfesztivál s bohatým doprovodným programem a mnoha gastronomickými zážitky. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani individuální volno v Szegedu nebo koupání v místních termálních lázních, rozdělených na léčebnou a zážitkovou část. Odpoledne zastávka v pusztě – národní historický park v Ópusztaszer se skanzenem typické lidové architektury a památníkem náčelníka Árpáda, který koncem 9. století přivedl maďarské kmeny do Karpatské kotliny. Odpoledne odjezd přes Budapešť zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 2 × snídani, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné vstupy do objektů a pobytové taxy.

Fakultativně | jednolůžkový pokoj 1 200 Kč. Vstup na festival 4 000 HUF (cena z předchozí sezóny).

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma