Bohatství historie a kouzlo Středomoří 

Termíny | 21.–26. května | 8.–13. října 2022 
Cena | 16 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč 

Ostrovní stát Malta – přestože na většině map připomíná malý flíček – nabízí spousty jedinečných krás: od 5000 let starých chrámů přes rozsáhlá opevnění vybudovaná maltézskými rytíři až po vznešenou barokní architekturu. Zdejší přátelští obyvatelé, potomci starověkých Féničanů, žijí v rázovitých vesnicích zasazených do malebné středomořské krajiny a jsou právem hrdí na jedinečný charakter své miniaturní země.

1. den: Odlet z Vídně, Prahy nebo Bratislavy (bude upřesněno) na Maltu, transfer do hotelu, seznámení se s okolím, nocleh.

2. den: Po snídani La Valetta, hlavní město ostrova (UNESCO) s dokonalým systémem opevnění z poloviny 16. století, zahrady Baracca s překrásným výhledem na přístav, katedrála sv. Jana, Palác velmistrů řádu maltézských rytířů, sídlo parlamentu a sídlo prezidenta. Odpoledne tradiční rybářská vesnička Marsaxlokk, s malebným přístavem s barevnými čluny, plná typických restaurací a taveren nabízejících převážně ryby a plody moře. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani prohlídka prehistorické lokality s chrámy Ħaġar QimMnajdra, které patří k nejpůsobivějším maltským památkám a jsou opředené mnoha záhadami a legendami, zdejší okolí skýtá také nádherné přímořské scenérie. Odpoledne bývalé hlavní město ostrova Mdina, představující to nejlepší z historické Malty. Zdejší úzké uličky lákají k procházkám, z terasy za katedrálou je úchvatný výhled na celý ostrov. Dále Rabat, ve kterém se nacházejí katakomby sv. Pavla a Agáty, ve kterých byli pohřbíváni první křesťanští obyvatelé ostrova. Zastávka na úchvatných útesech Dingli. Návrat na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov Gozo. Z trajektu jsou pěkné pohledy na nejmenší ostrov maltského souostroví Comino. Gozo má svou typickou atmosféru, podle legend byl kdysi obývaný nymfou Kalypsó. Mezi nejzajímavější atrakce patří prehistorické chrámy Ġgantija zvané Věž obrů a tzv. vnitřní moře a návštěva hlavního města ostrova Victoria s citadelou a katedrálou. Volno k nákupům, návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani prohlídka okolí hlavního města La Valetty – zábavní čtvrti St. Julian’sPaceville, kam se chodí po večerech bavit místní mládež. Město Vittoriosa, bývalé sídlo řádu maltézských rytířů. Odpoledne volno, které je možné strávit další prohlídkou La Valetty nebo procházkami po nábřeží ve čtvrti Sliema, nocleh.

6. den: Po snídani osobní volno, transfer na letiště a odlet do Vídně, Prahy nebo Bratislavy. Po příletu možnost transferu do Brna (není v ceně).

Cena zahrnuje | zpáteční letenku na Maltu, kabinové zavazadlo do 8 kg, 5x ubytování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích hotelu***, uvedené výlety, služby místního průvodce, transfer z letiště do hotelu a zpět, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné vstupy.

Fakultativně | 4 večeře v hotelu 1 560 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 Kč, transfer z Brna na letiště a zpět 500 Kč jedním směrem.