Benátky • Florencie • Řím 

Termíny | 30. dubna – 5. května | 2. – 7. července | 24. – 29. září | 23. – 28. října 2024  
Cena | 10 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 900 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem a Itálií se zdravotními zastávkami, pokračování do Lido di Jesolo, možnost procházky po historickém centru, v  červenci a  v  září v  případě příhodného počasí i pozdně odpolední koupání. Ubytování ve dvoulůžkových (lze i  jedno- a  třílůžkových) pokojích v  hotelu v  oblasti Lido di Jesolo, nocleh.

2. den: Ráno po snídani odjezd na odstavné parkoviště a odtud lodí vaporetto nebo vlakem do centra Benátek, kde možnost výběru buď samostatného programu, nebo procházka s průvodcem po nejdůležitějších památkách – Náměstí San Marco, bazilika a zvonice San Marco, Most vzdechů, Ponte Rialto, kostel Dei Frari, Scuola San Rocco. Možnost společné návštěvy Dóžecího paláce, baziliky San Marco, kostela Dei Frari, případně Galerie Akademie a kostela Santa Maria delle Salute. Odpoledne volno, možnost společného posezení v některé z malebných pizzerií nebo kaváren, případně možnost návštěvy některého z ostrovů v Benátské laguně (Murano, Burano, Torcello, Lido). Večer ubytování v hotelu u Florencie.

3. den: Po snídani odjezd do Florencie, autobusem na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra Florencie. Prohlídka centra: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd do Říma, nocleh v hotelu u Říma.

4. den: Po snídani odjezd místní dopravou do Říma, pěší okruh „Věčným městem“ – Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Santa Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne pěší procházka od Kapitolu a památníku Viktora EmanuelaPiazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.

5. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne fakultativně návštěva Vatikánu a Vatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách – Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Volno k posezení v některé z pouličních kaváren. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.

6. den: Příjezd do ČR kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelích ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, služby odborného průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné pobytové taxy, místní dopravu, vstupy, případný vstup do Benátek.

Orientační ceny vstupného | Vatikánská muzea 18 €, Galerie Uffizi 20 €, Andělský hrad 10 €, Kupole sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 16 € (ceny z předchozí sezóny).

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma