Göteborg • Oslo • Trollstigen • Jostedalsbreen • Sognefjord • Bergen • Voringfoss • Bydgøy • Kodaň

Termín | 17. – 24. srpna 2024  
Cena | 16 990 Kč  

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna do Německa, noční trajekt do Švédska.

2. den: Dopoledne návštěva jihozápadního pobřeží Švédska, zastávka v Göteborgu, prohlídka centra města a přístavu, odpoledne zříceniny hradu Kungälv a ostrova Tjörn s rybářskými vesničkami, k večeru ubytování, nocleh.

3. den:  Ráno odjezd přes most ve Svinesundu do Oslo, prohlídka centra norské metropole: radnice, královský palác, divadlo, univerzita, parlament, katedrála. Kolem poledne odjezd na sever, zastávka v areálu skokanských můstků Holmenkollen, později odpoledne pokračování kolem jezera Mjosa do Lillehammeru (zastávka v zimním středisku sportů, možnost návštěvy skanzenu lidové architektury), večer přejezd soutěskou Romsdalen a údolím řeky Rauma s vodopády do Åndalsnes – typické rybářské městečko ve fjordu, ubytování, nocleh.

4. den:  Po snídani odjezd panoramatickou cestou horských skřítků trollů do sedla Trollstigen, přejezd k nejslavnějšímu fjordu Geiranger, možnost projížďky lodí fjordem kolem vodopádu Sedm sester nebo výjezdu autobusem na vyhlídkové místo nad fjordem – horu Dalsnibba. Odpoledne průjezd národním parkem Jostedalsbreen do městečka Olden, pěší vycházka k ledovci Briksdal, k večeru přejezd na ubytování v oblasti Sognefjordu, nocleh.

5. den: Po snídani trajekt přes největší fjord Norska – Sognefjord. Dopoledne příjezd do Bergenu, pěší prohlídka hlavního města fjordů a centra norských rybářů, odpoledne volno k individuálním prohlídkám, večer přejezd do oblasti náhorní plošiny Hardangervida, zastávka u jednoho z největších vodopádů Voringfoss, nocleh.

6. den: Po snídani odjezd údolím Hallingdal do Osla – návštěva poloostrova Bydgøy, muzea lodi Fram, vikinských lodí, Kon-Tiki, pokračování do Švédska, ubytování, nocleh.

7. den: Ráno odjezd na trajekt do Dánska, zastávka v Kronborgu (Hamletův hrad), příjezd do Kodaně – radnice, královský palác, Malá mořská víla, přístav, zábavní park Tivoli, odjezd v pozdních večerních hodinách, pokračování přes Německo do ČR.

8. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autokarem s WC, 5 × ubytování v mládežnických hotelech (převážně čtyřlůžkové pokoje), 3 × snídaně formou bufetu v Norsku, trajekty, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma