Jelling • Odense • Roskilde • Kongens Lyngby • Kodaň 

Termín | 6.–10. července 2022 
Cena | 8 790 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 Kč 

1. den: Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách, cesta přes Německo do přístavního města Kiel, krátká prohlídka střediska spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, známého svými jachtařskými soutěžemi a coby rodiště fyzika Maxe Plancka: námořní přístav, zámek přebudovaný ruskou carevnou Kateřinou Velikou, opera, kostel sv. Mikuláše, radniční věž se zvonkohrou postavená podle kampanily sv. Marka v Benátkách, pěší a nákupní korza HolstestrasseDänische Strasse. Ubytování v oblasti Flensburgu.

2. den: Po snídani odjezd na Jutský poloostrov do Dánska. Návštěva královského městečka Jelling, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť Dánska; u místního kostela se dochovaly runové kameny z 10. století, zapsané společně se dvěma velkými mohylami na seznam UNESCO. Poté Egeskov Slot – zahradami obklopený a jeden z nejlépe dochovaných renesančních vodních zámků severní Evropy, následuje Odense – správní středisko ostrova Fyn, rodiště spisovatele Hanse Christiana Andersena: Andersenův rodný dům, katedrála sv. Knuta, městská radnice inspirovaná toskánskou Sienou, zámek přestavěný ze starého špitálu. Ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani přejezd po nejvyšším dánském mostě přes Velký Belt na ostrov Sjælland a návštěva Roskilde, bývalého sídelního města dánských králů, ležícího na konci Roskildského fjordu: muzeum vikinských lodí, katedrála sv. Lukáše – pohřební místo dánských králů zapsané na seznamu UNESCO. Odpoledne královský zámecký komplex Frederiksborg, vybudovaný králem Frederikem II. na třech ostrůvcích. Poté opevněný renesanční zámek Kronborg (UNESCO), vypínající se na mořském pobřeží a proslavený jako Elsinor dramatem Hamlet Williama Shakespeara. Ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani krátká zastávka ve skanzenu lidové architektury v Kongens Lyngby (založen už v roce 1897 jako jeden z nejstarších na světě), poté celodenní program v hlavním městě Kodani: královský palác Amalienborg, bývalé královské sídlo Christiansborg – dnes parlament, katedrála Vor Frue Kirke, přístav, socha Malé mořské víly, světově proslulý zábavní park Tivoli. V pozdních večerních hodinách odjezd do Německa.

5. den: Odpoledne návrat do ČR.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3x ubytování se snídaní v hotelu (dvoulůžkové pokoje), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | vstupy, cestovní pojištění, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma