Čenstochova • Varšava • Mazury • Grunwald • Malbork • Gdyně • Gdaňsk • Westerplatte • Toruň • Hnězdno • Poznaň

Termín | 16. – 21. července 2024
Cena | 10 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 400 Kč

Rok od roku populárnější zájezd, který vám odhalí přírodní, kulturní a architektonické krásy pohostinného Polska. Za necelý týden navštívíme krásně opravená historická města i památná místa středoevropských dějin a ochutnáme ty nejlepší speciality polské kuchyně.

1. den: Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v Čenstochové, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska Varšavy – prohlídka Zámeckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské panny, obnovené městské hradby, katedrála sv. Jana, večer ubytování, nocleh.

2. den: Snídaně, dopoledne návštěva letoviska Mikołajki, vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Śniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka Giżycko, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti Olsztynu, nocleh.

3. den: Po snídani zastávka k pěší prohlídce historického centra města Olsztyn, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu, dějišti jedné z největších středověkých bitev – 15. června 1410 se zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se spojenými voji Poláků a Litevců, za které bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne návštěva monumentálního křižáckého hradu Malbork (UNESCO), největšího v Polsku a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. Večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdyně, nocleh.

4. den: Snídaně, odjezd do přímořského letoviska Sopoty se zastávkou na promenádě, poté prohlídka Gdaňsku, jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst a jeho přístavu – honosné paláce, domy, radnice, možnost plavby k památníku 2. světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdyně, volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani přejezd do historického hanzovního města Toruň, rodiště Mikuláše Koperníka – prohlídka centra s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy. Kolem poledne pokračování do Kruszwice u malebného jezera Goplo – prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v Biskupinu – dokonalá archeologická rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě, večer ubytování, nocleh.

6. den: Po snídani návštěva starobylého Hnězdna, významného poutního místa – návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století s hrobem pražského biskupa, Slavníkovce sv. Vojtěcha, arcidiecézní muzeum. Odpoledne prohlídka metropole Velkopolského vojvodství Poznaně. Procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, Přemyslovským zámkem a katedrálou s hroby polských králů. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autokarem, 5x ubytování v hotelu, 5x snídani, služby odborného průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje |  pojištění do zahraničí (lze sjednat v CK), případné vstupy.

Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Hranice | Nový Jičín | Frýdek-Místek | Ostrava.