Za bílými plážemi Baltského moře 

Termín | 6.–11. září 2022 
Cena | 8 690 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 800 Kč 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Berlín. Zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO). Ubytování v oblasti Stralsundu.

2. den: Dopoledne cesta ke Štětínskému zálivu na ostrov Usedom. Prohlídka stejnojmenného města: gotická městská brána Anklamer Tor, farní kostel Panny Marie s hrobem pomořanského vévody Ratibora I. nebo zámecký vrch s památníkem christianizace. Poté lázeňské město Ahlbeck, nejvýchodnější ze tří takzvaných Císařských lázní na ostrově, které navštívila celá řada evropských monarchů. Na promenádní třídě Dünenstraße najdete klasicistní lázeňské vily a 280 metrů dlouhé molo. Možnost zůstat na pláži nebo pokračovat do polského Świnoujście, kde se nachází například nejvyšší maják na Baltu, nebo pevnost Fort Anioła, postavená jako zmenšenina římského Andělského hradu, případně jantarový „lom“, kde se návštěvníci baví hledáním tohoto pro region typického nerostu.

3. den: Po snídani přejezd na největší německý ostrov Rujána a pokračování do městečka Putbus. Odtud cesta úzkorozchodnou parní železnicí Rasender Roland (nejstarší v zemi) do Sellinu a busem dále k prohlídce města Sassnitz, baltského letoviska vyhlášeného lázeňskou architekturou – v přístavu kotví vyřazená britská ponorka HMS Otus, sloužící jako námořní muzeum. Zastávka u nacistického rekreačního komplexu Prora, největšího na světě. Pokračování do NP Jasmund ke křídovým útesům Königsstuhl, odkud se z výšky 118 metrů nabízí nádherný výhled na Baltské moře. Na závěr návštěva mysu Arkona, posvátného místa slovanského kmene Ránů. Dodnes se tu zachovaly zbytky hradiště, stojí tu socha boha Svantovíta, dva majáky a také muzeum vojenských bunkrů z druhé světové války a z období NDR. Přejezd na ubytování.

4. den: Po snídani transfer do Schaprode a odtud přejezd trajektem na ostrov Hiddensee, pyšnící se nejslunečnějším počasím v Německu. Na ostrově nejsou silnice ani auta, zato se zde můžete kochat unikátními přírodními sceneriemi, sněhobílými písečnými plážemi připomínajícími Karibik, příkrými skálami, prosvětlenými bukovými háji, rozkvetlými vřesovišti nebo bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století. Poté v Gingstu návštěva zábavního parku Rügen Park se stovkou zmenšenin světově proslulých staveb (Socha svobody, Šikmá věž, chrám Vasila Blaženého a mnohé další).

5. den: Dopoledne prohlídka města Stralsund, jednoho z prvních členů hanzy. Historické centrum se díky své architektuře dostalo na seznam UNESCO: městské hradby s domky jejich strážců, náměstí Alter Markt s gotickou radnicí, bazilika sv. Mikuláše, hrázděné domy u kláštera sv. Jakuba; unikátem je místní Oceanárium. Poté hanzovní město Greifswald – perla Předního Pomořanska. Centru dominuje trh s radnicí ze 14. století, domy se stupňovitými gotickými štíty nebo 300 let stará nemocnice St. Spiritus. V podvečer ještě zastávka u hradu Stargard, založeného ve 12. století, sídla pomořanských vévodů a místa čarodějnických procesů v 18. století. Večer odjezd do ČR.

6. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), pojištění CK pro případ úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | pojištění, vstupy, loď na Hiddensee cca 16 €, Rügen Park cca 10 €.
Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma