Za bílými plážemi Baltského moře

Termín | 3. – 8. září 2024   
Cena | 9 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 100 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Berlín. Zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO). Ubytování v oblasti Stralsundu.    Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Berlín. Zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO). Ubytování v oblasti Štětína.

2. den: Dopoledne cesta ke Štětínskému zálivu na ostrov Usedom. Prohlídka stejnojmenného města: gotická městská brána Anklamer Tor, farní kostel Panny Marie s hrobem vévody Ratibora I. nebo zámecký vrch s památníkem christianizace. Poté lázeňské město Ahlbeck, nejvýchodnější ze tří takzvaných Císařských lázní na ostrově, které navštívila celá řada evropských monarchů. Na promenádní třídě Dünenstraße najdete klasicistní lázeňské vily a 280 metrů dlouhé molo. Možnost zůstat na pláži nebo pokračovat do polského Świnoujście, kde se nachází nejvyšší maják na Baltu nebo pevnost Fort Anioła, postavená jako zmenšenina římského Andělského hradu, případně jantarový „lom“, kde se návštěvníci baví hledáním pro region typického nerostu.

3. den: Po snídani přejezd na největší německý ostrov Rujána a pokračování do městečka Putbus. Odtud cesta úzkorozchodnou parní železnicí Rasender Roland (nejstarší v zemi) do Sellinu a busem dále k prohlídce města Sassnitz, baltského letoviska vyhlášeného lázeňskou architekturou – v přístavu kotví vyřazená britská ponorka HMS Otus, sloužící jako námořní muzeum. Zastávka u nacistického rekreačního komplexu Prora, největšího na světě. Pokračování do NP Jasmund ke křídovým útesům Königsstuhl, odkud se z výšky 118 metrů nabízí nádherný výhled na Baltské moře. Na závěr návštěva mysu Arkona, posvátného místa slovanského kmene Ránů. Dodnes se tu zachovaly zbytky hradiště, stojí tu socha boha Svantovíta, dva majáky a také muzeum vojenských bunkrů z druhé světové války a z období NDR. Přejezd na ubytování.

4. den: Po snídani transfer do Schaprode a odtud přejezd trajektem na ostrov Hiddensee s nejslunečnějším počasím v Německu. Na ostrově nejsou silnice ani auta, zato se lze kochat unikátními přírodními sceneriemi, sněhobílými písečnými plážemi, příkrými skálami, prosvětlenými bukovými háji, vřesovišti nebo bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století. Poté v Gingstu návštěva zábavního parku Rügen Park se stovkou zmenšenin světově proslulých staveb (Socha svobody, Šikmá věž a mnohé další).

5. den: Dopoledne prohlídka města Stralsund, jednoho z prvních členů hanzy. Historické centrum se díky své architektuře dostalo na seznam UNESCO: městské hradby s domky jejich strážců, náměstí Alter Markt s gotickou radnicí, bazilika sv. Mikuláše, hrázděné domy u kláštera sv. Jakuba; unikátem je místní Oceanárium. Poté hanzovní město Greifswald – perla Předního Pomořanska. Centru dominuje trh s radnicí ze 14. století, domy se stupňovitými gotickými štíty nebo 300 let stará nemocnice St. Spiritus. V podvečer ještě zastávka u hradu Stargard, založeného ve 12. století, sídla pomořanských vévodů a místa čarodějnických procesů v 18. století. Večer odjezd do ČR.

6. den: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje), zákonné pojištění CK, služby průvodce.
Cena nezahrnuje | pojištění, případné vstupy, loď na Hiddensee cca 16 €, Rügen Park cca 10 € (ceny z předchozí sezóny).
Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma