Pasov • Řezno • Bayreuth • Bamberk • Coburg • Norimberk  

Termín | 20. – 22. září 2024   
Cena | 4 590 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč   

1. den: Odjezd z Brna brzy ráno, cesta přes České Budějovice a Šumavu do Pasova (Passau) – starobylého města na soutoku tří řek. Prohlídka historického centra s malebnými uličkami a katedrálou sv. Štěpána. Možnost hodinové vyhlídkové plavby lodí na soutok DunajeInnu. Cesta do Řezna (Regensburg), jednoho z nejstarších německých měst, ve kterém se roku 845 na dvoře krále Ludvíka II. Němce nechalo pokřtít čtrnáct českých knížat. Prohlídka historického centra – starobylý Řezenský most přes Dunaj, katedrála sv. Petra, budova říšského sněmu, který zde zasedal v letech 1663 – 1802. Individuální volno, prostor na večeři, odjezd na ubytování v okolí Norimberku, nocleh.

2. den: Po snídani celodenní výlet do tří historických měst v Horních Frankách, regionu v severním Bavorsku. První zastávka v Bayreuthu, známého pořádáním slavného operního festivalu, založeného Richardem Wagnerem. Prohlídka centra s Markraběcím operním domem z 18. století. Další zastávka v Coburgu, kde se nachází impozantní Coburská pevnost, jeden z největších hradních komplexů v Německu. Individuální volno na oběd v centru města. Na závěr dne prohlídka starobylého Bamberku s nádhernými hrázděnými domy, úzkými uličkami, čtvrtí Malé Benátky, unikátní Starou radnicí na mostě uprostřed řeky Regnitz a románsko-gotickým Kaiserdomem. Individuální volno, návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani celodenní pobyt v Norimberku (Nürnberg), prohlídka historického městského centra – kostel sv. Vavřince s řezbářským dílem Veita Stosse, staré mosty přes řeku Pegnitz, špitál sv. Ducha nad řekou, hrad, náměstí a dům Albrechta Dürera, muzeum hraček (obojí s možností návštěvy). Prostor na individuální oběd. Odpoledne možnost navštívit Germanisches Nationalmuseum, jedno z největších historických muzeí v Německu, zaměřující se na německou kulturu a umění od středověku po současnost, nebo prohlídka dokumentačního centra areálu Reichsparteitagsgelände, který navrhl Hitlerův architekt Albert Speer a kde se ve 30. letech 20. století konaly masové sjezdy německých nacistů. Zájemci mohou také navštívit norimberskou zoologickou zahradu s proslulým delfináriem. V odpoledních hodinách odjezd z Norimberku, cesta přes hraniční přechod v Rozvadově, směr Plzeň, Praha, předpokládaný příjezd do Brna v 22.00.

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování se snídaní v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice)