Kaunas • Trakai • Vilnius • Klaipėda • Kurská kosa • Vrch křížů • Tallinn • Gauja • Sigulda • Turaida • Krimulda • Cēsis • Riga • Rundāle

Termín | 14. – 21. července 2024   
Cena | 12 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 4 800 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách, jízda směr Ostrava, Katovice, Varšava. Odpoledne prohlídka Varšavy – Starý Rynek, Barbakán, Krakovské předměstí... Večer ubytování v hotelu severně od Varšavy. Nocleh.

2.den: Po snídani odjezd směr Litva, kolem poledne příjezd do Kaunasu, bývalého hlavního města Litvy ležícího na soutoku dvou největších litevských řek Nerisu a Němenu. Prohlídka památek města: hrad nad soutokem, chrám sv. Petra a Pavla – nejranější gotická stavba v Litvě, barokní radnice (16. století), nazývaná pro svou barvu a 53 m vysokou věž Bílá Labuť. Zastávka u kláštěrního areálu Pažaislis, který leží na břehu přehrady Kaunaské moře a patří k nejhezčím církevním stavbám v severní Evropě, postaveným ve stylu italského baroka. Ubytování v hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd do národního parku Trakai, jehož dominantou je hrad na ostrově uprostřed jezera Galvé, někdejší sídlo litevských velkoknížat. Přejezd do metropole Vilnius – centrum města je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Večer návrat na ubytování.

4. den: Po snídani odjezd k moři, do třetího největšího litevského města Klaipédy, které je jediným přístavem v zemi. Návštěva národního parku Nerija neboli Kurské kosy s unikátní přírodní scenérií, tvořenou až 50 m vysokými písečnými dunami. Na pobřeží je z moře vyplavováno tzv. baltské zlato – jantar. Nejpěknější kousky si můžeme prohlédnout v muzeu jantaruPalanze. Navečer překročení litevsko-lotyšské hranice. Po cestě zastávka u Vrchu křížů – nejposvátnějšího místa všech Litevců. Ubytování na území Lotyšska.

5. den: Po snídani odjezd do Tallinnu – metropole Estonska, které je perlou středověké architektury. Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami, v nichž se dochovalo 26 obranných věží. Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad odkud je krásný výhled na historické centrum a na přístav. Lze též navštívit park Kadriorg se zámeckou residencí cara Petra I. Velikého nebo skanzen vesnické architektury z celého Estonska Rocca al Mare. Ubytování v Tallinnu.

6. den: Po snídani odjezd na jih do lotyšského národního parku Gauja, malebného údolí stejnojmenné řeky. Ve městě Sigulda se nachází zřícenina mohutného hradu Turaida. Lanovkou se dostaneme na druhou stranu řeky k hradu Krimulda. Prohlédneme si i Cēsis, jedno z nejstarších měst Lotyšska. Večer ubytování v oblasti Rigy.

7. den: Po snídani odjezd a prohlídka hlavního města Lotyšska – Rigy. Téměř miliónové město oslavilo v r. 2011 810 let od svého založení a jeho historické jádro se pyšní řadou rekonstruovaných památek. Rižský dóm je největším chrámem v Pobaltí. Bývalý hrad livonských rytířů je dnes sídlem prezidenta. Věž chrámu sv. Petra nabízí nádherný výhled na celé město. Navečer návštěva zámku Rundāle (exteriér), jehož architekt B. F. Rastrelli proslul stavbou Ermitáže v Petrohradě. Po prohlídce Rundāle odjezd zpět do ČR.

8. den: Odpoledne příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 6 × ubytování v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích, 6 × snídani, služby průvodce a zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, vstupy.

Nástupní místa |

  • Zlín | Kroměříž | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Hranice | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Ostrava | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno zdarma