Průhonice • Praha • Lány • Veltrusy • Nelahozeves • Mělník

Termíny | 26. – 28. dubna | 27. – 29. září 2024  
Cena | 3 790 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 600 Kč   

1. den: Odjezd z Brna v 7.00 hod. Cesta autobusem směr Praha. První zastávka v Průhonicích – prohlídka místního slavného parku v okolí zámku – základní okruh, cca 2 hodiny. Pokračování ke staroslavné pevnosti Vyšehrad založené prvním českým králem Vratislavem v 11. století. Pěší procházka areálem – románská rotunda sv. Martina, gotická bazilikou sv. Petra a Pavla. Místní hřbitov s českým Slavínem, kde jsou pohřbeny významné osobnosti z oblasti kultury, vědy i společenského života. Procházka parkem až ke slavné vyšehradské skále, z níž dle pověsti seskočil vladyka Horymír se svým koněm Šemíkem. Pokračování v cestě busem na levý břeh Vltavy. Příjezd na Pohořelec, kde začíná pěší okruh českou metropolí: Hrzánský palác, Černínský palác, Loreta, Nový svět, vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého, Martinický palác, Hradčanské náměstí se Schwarzenberským, Salmovským a arcibiskupským palácem. Pražský hrad – I. a IV. nádvoří, II. nádvoří, katedrála sv. Víta, 3. nádvoří se sochou sv. Jiří a obeliskem, Starý královský palác, románský kostel sv. Jiří. Starými zámeckými schody dolů na Klárov a přes stanici metra Malostranská k Valdštejnskému paláci. Přesun na ubytování do hotelu. Individuální večeře a volno v Praze.

2. den: Po snídani individuální volno v Praze nebo půldenní výlet do Lán – letního sídla českých prezidentů. Zde zastávka u místního hřbitova a návštěva hrobu prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodiny. Poté procházka zámeckým parkem. Kolem poledne návrat do Prahy. Pokračování prohlídky: cesta na Újezd, odtud pozemní lanovkou na Petřín, zde prohlídka bludiště, síně křivých zrcadel, možnost výstupu na Petřínskou rozhlednu. Pěší přechod z Petřína ke Strahovskému klášteru a odtud Nerudovou ulicí na Malou Stranu, prohlídka interiéru chrámu sv. Mikuláše. Parlament ČR – Senát a Poslanecká sněmovna, Malostranské náměstí. Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské jezulátko, Maltézské náměstí, Lennonova zeď, Čertovka, ostrov Kampa s vilou Jana Wericha a Sovovými mlýny, Karlův most, Novotného lávka, kostel křížovníků s červenou hvězdou, Klementinum, Stará královská cesta, Betlémská kaple, Náprstkovo muzeum, Staroměstské náměstí s orlojem s chrámem Panny Marie před Týnem. Dále Celetná ulice, Karolinum, Stavovské divadlo, Rytířská ulice, Můstek, ulice Na Příkopě, Národní třída, Václavské náměstí, Národní muzeum. Návrat do hotelu. Individuální volno.

3. den: Po snídani individuální volno v Praze nebo půldenní výlet do Veltrus, Nelahozevsi a Mělníka. Veltrusy – procházka nádherným zámeckým parkem. Nelahozeves – exteriéry zámku, rodný dům a pomník Antonína Dvořáka. Pokračování v cestě do Mělníka. Možnost individuální prohlídky zámku – sídla rodu Lobkoviců – a případně i vinných sklepů. Po prohlídce možnost individuálního oběda na terase s vyhlídkou na soutok řeky Labe a Vltavy nebo prohlídka města. Návrat do Prahy. Volné odpoledne, které lze využít například k návštěvě expozice Národní galerie ve Veletržním paláci, návštěvě Národního muzea, prohlídce Židovského města, návštěvě pražské ZOO, projížďce lodí po Vltavě a další. K večeru odjezd z Prahy autobusem po dálnici do Brna. Příjezd kolem 21.00 hod.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu nebo penzionu se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění. 

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) zdarma