Skopje • Ochridské jezero • Bitola • Prilep

Termín | 5. – 11. srpna 2024  

Cena | 9 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 600 Kč  

 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Bratislava a Budapešť na srbské hranice. Odpoledne příjezd do Bělehradu. Krátká prohlídka srbské metropole – tvrz Kalemegdan, pěší zóna Knez Mihailova a přilehlé uličky, možnost občerstvení. Ubytování a nocleh.

2. den: Po snídani průjezd po dálnici územím Srbska do Severní Makedonie. Po poledni příjezd do hlavního města Skopje – prohlídka města s nádechem orientu: monumentální náměstí Alexandra Makedonského, nábřeží řeky Vardar s vládními budovami, starobylá čtvrť Čaršija s mnoha mešitami, bazarem, kavárnami a restauracemi s možností povečeřet. Nocleh ve Skopje.

3. den: Po snídani výjezd na horu Vodno ke spodní stanici lanovky, kterou lze pokračovat až ke Kříži tisíciletí – 66 metrů vysokému kříži nad městem s úchvatnými výhledy na město a okolní krajinu. Pokračování do kaňonu Matka, který je úchvatnou přírodní i technickou památkou – jedná se o nejstarší umělé jezero v Makedonii s blankytně modrou vodou, strmými skalními stěnami a starobylými kláštery. Procházka ke klášteru svatého Ondřeje, možnost projížďky lodí v kaňonu. Pokračování do města Tetovo, ve kterém žije početná albánská komunita. Zastávka u tzv. Malované mešity (Šarena džamija) z 15. století. Další zajímavou památkou je Arabati Baba Teke – nejrozsáhlejší a nejlépe zachovaný klášterní komplex na západním Balkáně. Navečer příjezd na ubytování v oblasti Ochridského jezera.

4. den: Po snídani celý den u Ochridského jezera (UNESCO), které leží na hranicích Makedonie a Albánie a uchvátí svou krásou a křišťálově čistou vodou. Jezero v dávných dobách leželo na významné obchodní stezce a místní kostely a kláštery byly významnými centry vzdělání. Prohlídka města Ochrid. Samuelova pevnost nad městem, římský amfiteátr, starobylé kostely s krásnou freskovou výzdobou – svatý Jovan Kano, svatá Sofie, svatý Kliment a Pantelejmon a další. Cesta kolem jezera ke klášteru svatého Nauma, možnost projížďky lodičkou k pramenům řeky Černý Drim a také koupání v jezeře. Návrat na ubytování.

5. den: Po snídani odjezd do města Bitola. Cestou zastávka u Prespanského jezera, které leží mezi Makedonií, Řeckem a Albánií. Dále prohlídka archeologického areálu antického města Heraclea Lyncestis s amfiteátrem, římskými lázněmi, křesťanskou bazilikou a krásně dochovanými mozaikami. Dále Bitola – jedno z nejpěknějších měst v Severní Makedonii – historický bazar Stara Čaršija, mešity z osmanského období, hodinová věž a pěší zóna Širok Sosak. Přejezd na ubytování do města Prilep – prohlídka historického centra bývalého sídelního města srbského cara Štěpána Dušana. Nocleh.

6. den: Po snídani Markovi Kuli – krátká turistika mezi roztodivnými skalními útvary s  pozůstatky středověkého opevnění a  pevnosti srbského cara Štěpána Dušana. Průjezd malebnou krajinou regionu Tikveš – jedné z  nejvýznamnějších vinařských oblastí na Balkáně. Odpoledne překročení srbských hranic a  ubytování ve městě  Niš – třetím největším v Srbsku. Volný večer na pěší zóně města plné restaurací a kaváren.

7. den: Po snídani odjezd zpět do ČR přes Bělehrad – krátká zastávka v  malebné bělehradské čtvrti Zemun, která leží na břehu Dunaje. Pokračování směr Szeged a  Budapešť. Návrat do Brna ve večerních hodinách

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 6x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje se snídaní), služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné vstupy a pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma