Tivoli • Caserta • Neapol • Vesuv • Pompeje • Sorrento • Capri 

Termíny | 23.–28. září 2022
Cena | 8 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 400 Kč

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách, cesta přes Mikulov, Rakousko do Itálie. Nocleh po trase mezi Florencií a Římem.

2. den: Po snídani odjezd směr Neapolský záliv, průjezd po dálnici kolem Říma, zastávka v Tivoli, prohlídka ruin palácového komplexu chrámů, lázní a nymfea Hadriánovy vily z 2. století v malebné krajině. Další zastávka v Casertě, známé jako neapolské Versailles. Pro zájemce kombinovaný vstup do monumentálního parku a královské rezidence. Návštěva sousední vesnice San Leucio, kde vznikla v 18. století první továrna na zpracování hedvábí. Nedaleko odsud se nachází také akvadukt Vanvitelli, který je spolu se zámkem Caserta a komplexem San Leucio na seznamu UNESCO. Večer ubytování v hotelu v oblasti Neapole.

3. den: Po snídani dle počasí výjezd autokarem na parkoviště pod vrchol Vesuvu, možnost výstupu ke kráteru sopky. Přejezd do Herkulanea, individuální prohlídka archeologického areálu, dokonale zachovaného antického přístavu a města. Cesta do Paesta, návštěva archeologického muzea a areálu nejlépe zachovaných dórských chrámů. Možnost levné večeře v místní pizzerii. Návrat do hotelu, fakultativní večeře, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do Sorrenta, fakultativní výlet lodí na ostrov Capri, společná fakultativní, zhruba hodinová plavba podél nejkrásnější části ostrova. Procházka s průvodcem městečkem Capri, Augustovy zahrady, návštěva parfumerie. Volno, možnost individuální procházky k Tiberiově vile nebo místní dopravou návštěva Anacapri (vila Axela Muntheho), dle času a počasí koupání na oblázkové pláži vedle přístavu. Návrat do hotelu, fakultativní večeře, nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Pompejí, individuální prohlídka s plánkem antického města pohřbeného pod lávou po výbuchu Vesuvu roku 79. Odjezd příměstským vlakem do Neapole (cca 5 €), metropole Kampánie, prohlídka města s výhledem na přístav (Castel Nuovo – rezidence neapolských králů, Palazzo Reale – původní královský zámek, Teatro San Carlo), možnost návštěvy Archeologického muzea s uměleckými poklady z vykopávek v Pompejích a Herkuláneu. Po 21. hodině odjezd z Neapole zpět do ČR.

6. den: Návrat do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x nocleh se snídaní v hotelu ***, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, 1 večeře v hotelu (italské menu) cca 15 €, loď na Capri cca 30 €, jízdné MHD, vstupné a plavbu lodí podél ostrova (informace v pokynech na cestu).

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma