Tivoli • Neapol • Vesuv • Pompeje • Capri

Termín | 24. – 29. září 2024  
Cena | 10 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 900 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách, cesta přes Rakousko do Itálie. Nocleh po trase mezi Florencií a Římem.

2. den: Po snídani odjezd směr Neapol, průjezd kolem Říma, zastávka v Tivoli, prohlídka ruin komplexu chrámů, lázní a nymfea Hadriánovy vily z 2. století v malebné krajině. Další zastávka v Casertě, známé jako neapolské Versailles. Pro zájemce kombinovaný vstup do monumentálního komplexu parku a královské rezidence, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Večer ubytování v hotelu v oblasti Neapole.

3. den: Po snídani dle počasí výjezd autokarem na parkoviště pod vrchol Vesuvu, možnost výstupu ke kráteru sopky. Přejezd do Herkulanea, individuální prohlídka archeologického areálu, dokonale zachovaného antického přístavu a města. Cesta do Paesta, návštěva archeologického muzea a areálu nejlépe zachovaných dórských chrámů. Možnost večeře v místní pizzerii. Návrat do hotelu, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do přístavu, fakultativní výlet lodí na ostrov Capri, poté možnost fakultativní, zhruba hodinové plavby podél nejkrásnější části ostrova. Procházka s průvodcem městečkem Capri, Augustovy zahrady, návštěva parfumerie. Volno, individuálně možnost procházky k Tiberiově vile nebo místní dopravou návštěva Anacapri (vila Axela Muntheho), podle času a počasí koupaní na oblázkové pláži vedle přístavu. Návrat do hotelu, fakultativní večeře, nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Pompejí, individuální prohlídka s plánkem antického města pohřbeného pod lávou po výbuchu Vesuvu roku 79. Odjezd příměstským vlakem do Neapole (cca 5 €), metropole Kampánie, prohlídka města s výhledem na přístav (Castel Nuovo – rezidence neapolských králů, Palazzo Reale – původní královský zámek, Teatro San Carlo), možnost návštěvy Archeologického muzea s uměleckými poklady z vykopávek v Pompejích a Herkulaneu. Po 21. hodině odjezd z Neapole zpět do ČR.

6. den: Odpoledne návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4 × nocleh se snídaní v hotelu *** ve dvou-až třílůžkových pokojích dle objednávky, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, loď na Capri cca 45 €, jízdné MHD, vstupné a plavbu lodí podél ostrova (info v pokynech), 1 večeře v hotelu (italské menu) cca 17 € (ceny z předchozí sezóny).

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma