Temešvár • Sibiň • Fagaraš • Bukurešť • Constanta • delta Dunaje • Kišiněv • Soroca • Bukovina 

Termín | 12.–21. srpna 2022 
Cena | 12 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj za 5 850 Kč 

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do rumunského Banátu, prohlídka historického Temešváru, místa popravy středověkého „krále nevolníků“ Jiřího Dózsi a kolébky revoluce roku 1989 – náměstí Svobody, barokní náměstí Sjednocenímorovým sloupem Nejsvětější trojice, římskokatolická katedrála, kolosální Dikasteriální palác, srbská pravoslavná katedrála, možnost návštěvy Muzea revoluce. Přejezd do sousedního Sedmihradska, večer ubytování v Sibini, hlavním městě sedmihradských Sasů – možnost večerní procházky kolem staré radnice, Brukenthalova paláce, pravoslavné katedrály a evangelického kostela, v jehož kryptě byl pohřben valašský kníže Mihnea I. Zlý, syn Vlada III. Draculy.

2. den: Průjezd nejvyšším a nejrozlehlejším rumunským pohořím Fagaraš na historickém pomezí Sedmihradska a Valašska s pyramidovitými vrcholky spojenými úzkými hřebeny v nadmořské výšce 1800–2250 metrů. Výjezd po horské silnici Transfăgărășan k ledovcovému jezeru Bâlea (2 034 m) v horském sedle. Odpoledne městečko Fagaraš s pevností budovanou od roku 1310 – sídlo sedmihradských knížat Gábora BethlenaJiřího Rákocziho, dnes sídlo Fagarašského muzea. Dále transylvánská vesnice Hărman – typický saský opevněný kostel ze 13. století. Přejezd do rumunského Moldavska, ubytování a nocleh.

3. den: Ráno návštěva geologické a botanické rezervace u obce Berca v župě Buzău – unikátní bahenní sopky. Odpoledne návštěva vesničky Snagov, která se mnohokrát zapsala do historie – ostrovní klášter hrobem Vlada III. Draculy, nádherné jezero s možností koupání. Dále dvouhodinová prohlídka hlavního města BukureštiKrálovský palác, Patriarchální katedrála, Rumunské Atheneum, Palác Parlamentu, Vítězný oblouk. Přejezd na pobřeží Černého moře, ubytování v hotelu.

4. den: Celodenní pobyt u Černého moře. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Ráno návštěva největšího rumunského přístavu Constanța, založeného na počest sestry římského císaře Konstantina Velikého KonstancieOvidiovo náměstí, římská mozaika, mešita Mahmudiye s 50 m vysokým minaretem, Janovský maják, Kostel Proměnění Páně, malá mešita Hunchiar, bulvár Tomis, ruiny starověkého Tomisu, možnost návštěvy Archeologického muzea nebo Muzea rumunského námořnictva. Dále Histria – ruiny starořeckého sídliště na břehu jezera Sinoe nedaleko černomořského pobřeží s pozůstatky chrámů. Odpoledne průjezd přírodní rezervací Pădurea Babadag, příjezd do města Tulceaplavba lodí biosférickou rezervací Delty Dunaje, možnost ochutnávky místní kuchyně v podobě tříchodové večeře na lodi. Ubytování na hotelu, nocleh.

6. den: Ráno přejezd hraniční řeky Prut do Moldavska, zastávka ve Valeni – možnost návštěvy velmi chutného Muzea chleba. Průjezd jezerní oblastí do obce Huluboaia, kterou v 19. století založili čeští emigranti z jihoukrajinského Čechohradu. Přejezd do hlavního města Moldavska Kišiněvu, večerní prohlídka – náměstí Vítězství, katedrála Zrození Páně z 19. století s nádhernou zvonicí, Vítězný oblouk, sídlo moldavské vlády, park Štěpána Velikého, hlavní třída, Parlament, Prezidentský palác, radnice. Ubytování v hotelu, nocleh.

7. den: Ráno návštěva vinařského království Cricova – možnost návštěvy rozsáhlého podzemního labyrintu vinných sklepů v bývalých štolách, možnost degustace a nákupu moldavských vín. Dopoledne Orheiul Vechi – návštěva unikátního jeskynního monastýru ze 13. století. Odpoledne přejezd do starobylého města Soroca na moldavsko-ukrajinském pomezí s početnou romskou komunitou (sídlo cikánského barona) – středověká pevnost na pravém břehu hraniční řeky Dněstr, takzvaný Cikánský vrch oplývající honosnými vilami. Ubytování na hotelu, nocleh.

8. den: Dopoledne přejezd hranice zpět do Rumunska, malované monastýry jižní Bukoviny v severní části rumunského Moldavska: Dragomirna – klášterní komplex z roku 1609 s kostelem Sestoupení Ducha svatého. Dále Arborechrám Stětí Jana Křtitele z roku 1502. Navečer Suceviţa – klášterní kostel Vzkříšení založený roku 1583. Ubytování v hotelu, nocleh.

9. den: Malované kláštery jižní Bukoviny: Voroneț – takzvaná Sixtinská kaple východu proslulá intenzivní modří fresek. Východní Karpaty: průjezd podmanivou krajinou údolí řeky Bistrița, výjezd do horského průsmyku Prislop (1416 m) oddělujícího pohoří MaramurešRodna. Oblast Maramureš na hranici s Ukrajinou proslula dřevěnou architekturou: cesta přírodním parkem do vesnice Barsana – dřevěný kostel Uvedení Panny Marie do chrámu (UNESCO), možnost prohlídky klášterního komplexu s lidovými stavbami. Ubytování na hotelu, nocleh.

10. den: Vesnička Săpânţa na rumunsko-ukrajinském pomezí – prohlídka Veselého hřbitova s pestrobarevnými vyřezávanými náhrobky. V odpoledních hodinách průjezd přes Maďarsko, návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 9x ubytování v hotelech se snídaní, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.
Fakultativně | tříchodová večeře na lodi za 400 Kč.
Upozornění | do Republiky Moldavsko není zapotřebí vízum, pouze cestovní pas platný minimálně 3 měsíce od konce pobytu nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.
Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma