Arad • Sibiň • Šegešvár • Brašov • Sinaia • Bukurešť

Termín | 6. – 11. srpna 2024  
Cena | 9 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 800 Kč  

1. den: Odjezd z Brna časně ráno, průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do rumunského Aradu. Prohlídka centra města se starou pevností, pravoslavnou katedrálou Nejsvětější Trojice a katolickou katedrálou sv. Antonína, novou radnicí, Kulturním palácem atd. Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den: Po snídani cesta do Sedmihradska neboli Transylvánie. Prohlídka města Sibiň: stará radnice, Brukenthalův palác, Frankensteinův dům, evangelický kostel, v němž byl pohřben valašský kníže Mihnea I., syn Vlada III. Draculy, pravoslavná katedrála. Odpoledne pokračování do Segešváru (UNESCO) – údajného rodného města Vlada III.: Draculův rodný dům, hodinová věž, středověké opevnění. Ubytování v oblasti Brașova.

3. den: Dopoledne prohlídka Brašova, zvaného rumunský Salcburk: Bílá věž, synagoga, Černý kostel, nejužší ulička v Rumunsku. Odpoledne návštěva hradu Bran, který proslavil román Dracula Brama Stokera. Poté výstup k areálu zříceniny mohutného středověkého hradu Râșnov. Nocleh.

4. den: Po snídani cesta do města Bușteni. Odtud fakultativně výjezd lanovkou nebo terénními vozy do pohoří Bucegi k horské chatě Cabana Babel (2 200 m n. m.) s nádhernými výhledy. Odpoledne pokračování do nedalekého horského letoviska Sinaia, které bývalo letním sídlem rumunské královské rodiny. Návštěva luxusního královského zámku Peleș a sousedního zámečku Pelișor a slavného Sinaiského kláštera. Nocleh.

5. den: Přejezd do Bukurešti – celodenní pobyt v hlavním městě s návštěvou jeho největších atrakcí: Palác Parlamentu, Vítězný oblouk, Královský palác, Patriarchální katedrála, Rumunské Atheneum atp. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

6. den: Návrat do Brna kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelech *** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje
| cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Fakultativně
| 3 večeře za 1 650 Kč.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma