Arad • Sibiň • Šegešvár • Brašov • Sinaia • Bukurešť 

Termíny | 8. – 13. srpna 2023   
Cena | 8 790 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 400 Kč

1. den: Odjezd z Brna časně ráno, průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do rumunského Aradu. Prohlídka centra města se starou pevností, pravoslavnou katedrálou Nejsvětější Trojice a katolickou katedrálou sv. Antonína, novou radnicí, Kulturním palácem atd. Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den: Po snídani cesta do Sedmihradska neboli Transylvánie. Prohlídka města Sibiň, které ve středověku založili saští přistěhovalci jako Hermannstadt – stará radnice, Brukenthalův palác, Frankensteinův dům, evangelický kostel, v němž byl pohřben valašský kníže Mihnea I., syn Vlada III. Draculy, pravoslavná katedrála. Zastávka ve vesnici Biertan u unikátního opevněného kostela (UNESCO). Odpoledne pokračování do Šegešváru (UNESCO), údajného rodného města Vlada III.Draculův rodný dům, hodinová věž, středověké opevnění. Ubytování v oblasti Brašova.

3. den: Dopoledne prohlídka Brašova, zvaného rumunský Salcburk – Bílá věž, synagoga, Černý kostel, nejužší ulička v Rumunsku. Odpoledne návštěva hradu Bran, který inspiroval Brama Stokera při psaní románu Dracula. Poté výstup ke zřícenině mohutného středověké pevnosti Râșnov. Nocleh.

4. den: Po snídani cesta do města Bușteni. Odtud fakultativně výjezd lanovkou nebo terénními vozy do pohoří Bucegi k horské chatě Cabana Babel (2 200 m n. m.) s nádhernými výhledy. Odpoledne pokračování do nedalekého horského letoviska Sinaia, které bývalo letním sídlem rumunské královské rodiny. Návštěva luxusního královského zámku Peleș a sousedního zámečku Pelișor a slavného Sinaiského kláštera. Nocleh.

5. den: Přejezd do Bukurešti – celodenní pobyt v hlavním městě s návštěvou jeho největších atrakcí: Palác Parlamentu, Vítězný oblouk, Královský palác, Patriarchální katedrála, Rumunské Atheneum atp. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

6. den: Návrat do Brna kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 4 × ubytování v hotelech *** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4 × snídani, průvodcovské služby, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy.
Fakultativně | 3 večeře za 890 Kč.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno zdarma