Rothenburg • Cáchy • Koblenz • Trevír • Mohuč • Špýr • Heidelberg 

Termíny | 5.–10. července | 27.září – 2. října 2022 
Cena | 8 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 800 Kč 

1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna směr Praha, Rozvadov, Norimberk. Prohlídka města Rothenburg ob der Tauber, nejlépe zachovaného středověkého městečka v Německu s mnoha hrázděnými domy a  pohádkovou atmosférou. Dále zastávka ve městě Limburg an der Lahn u slavné katedrály sv. Jiří, postavené na začátku 13. století s typickými sedmi věžemi. Ubytování v oblasti Koblence, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka zámku AugustusburgBrühlu (UNESCO), poté Cáchy (Aachen), sídlo Karla Velikého (prohlídka dómu, jedné z prvních památek UNESCO na světě). Odpoledne Kolín nad Rýnem – prohlídka metropole na březích Rýna. Večer příjezd do Koblenze, procházka k soutoku RýnaMosely s pomníkem císaře Viléma I. Ubytování v hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd do nádherného údolí řeky Mosely, lemovaného hrady a vinicemi. Vycházka k pohádkovému hradu Eltz, ukrytému uprostřed lesů (jen exteriér), Cochem – malebné městečko s hrázděnými domy a hradem na kopci, Bernkastel-Kues – hrázděné domy a gotický špitál založený Mikulášem Kusánským. Trevír – prohlídka města na Mosele s unikátní Černou bránou, nejvýznamnější římskou památkou na území Německa (UNESCO), návrat na ubytování.

4. den: Po snídani cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů a vinic, výjezd na skálu Loreley s úchvatnou vyhlídkou, plavba vyhlídkovou lodí ze St. Goarshausen kolem Loreley a hradů Rheinfels, Katz, Kaub a vodní pevnosti Pfalzgrafenstein do Rüdesheimu, půvabného vinařského městečka (volný čas). Pokračování do Mohuče, prohlídka města s monumentální katedrálou sv. Martina a sv. Štěpána, přejezd do hotelu.

5. den: Po snídani návštěva románských katedrál ve WormsuŠpýru (Speyer). Špýrský dóm platí za největší románský chrám světa (UNESCO), prohlídka půvabného centra. Odpoledne prohlídka slavného univerzitního města Heidelbergu se zámkem, renesanční zámeckou zahradou, starým mostem přes řeku Neckar a romantickými uličkami. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

6. den: V ranních hodinách příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 200 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma