Bled • Bohinj • Postojna • Koper • Piran • Lublaň

Termíny | 24. – 26. května | 30. srpna – 1. září 2024  
Cena | 5 390 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 1 400 Kč

1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna směr Vídeň, Štýrský Hradec, Klagenfurt, Villach. Kolem poledne příjezd do města Bled ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Bled je nádherné lázeňské letovisko ideální jak pro letní, tak pro zimní dovolenou. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad, dříve sídlo biskupů z Brixenu, dnes historické muzeum. Uprostřed jezera se nachází ostrůvek s barokním kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se lze dostat za poplatek loďkou. Celé jezero se dá obejít – jde o krásnou, nenáročnou, asi hodinovou procházku s možností koupání v křišťálově průzračné vodě. Pokračování k Bohinjskému jezeru, odkud jsou již nadosah štíty horských velikánů, včetně nejvyšší hory Slovinska – mýty opředeného Triglavu (2 864 m). Procházka kolem jezera k románskému kostelíku, případně nenáročná turistika k vodopádu Savica. Odjezd na ubytování v oblasti Lublaně.

2. den: Po snídani odjezd do města Postojna, u kterého se nachází slavná Postojenská jeskyně, která patří k největším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě – je tvořena celkem 20 kilometry podzemních chodeb, z nichž 5 kilometrů těch nejkrásnějších je zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda elektrickým vláčkem jeskyní a objevování jednotlivých místností, které jsou velice efektně nasvětlené. Naprostým unikátem je tzv. macarát jeskynní, kterému Slovinci říkají človeška ribica – lidská rybka. Jde o druh mloka, který se vyskytuje právě jen zde. Po prohlídce jeskyní cesta pokračuje k Jaderskému moři do přístavního města Koper, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. Ve městě jsou nápadné připomínky jeho minulosti – dříve patřilo k Benátské republice a italštinu dodnes můžeme slyšet na jeho ulicích. Odpoledne prohlídka perly slovinského pobřeží – městečka Piran. Procházka malebnými uličkami přes hlavní náměstí s pomníkem houslisty Giuseppa Tartiniho – zdejšího rodáka a autora slavné Sonáty g moll známé jako Ďáblův trylek – ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí – kampanilou a baptisteriem. Pro zájemce možnost koupání na městské pláži. Večer návrat na ubytování.

3. den: Po snídani prohlídka hlavního města Lublaně, na jehož vzhledu se významně podílel slavný slovinský architekt Josip Plečnik, mimo jiné autor přestavby Pražského hradu a přítel prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Procházka barokními uličkami, nábřeží řeky Lublanice, Trojmostí, Dračí most, pestrá městská tržnice, katedrála, klášter Križanke a další. Odpoledne prohlídka druhého největšího slovinského města MariboruMariborský hrad z 15. století, nábřeží řeky Drávy, gotická katedrála. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR. Příjezd do Brna zhruba v 22.30.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 2 × ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2 × snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, vstupy, případné pobytové taxy.

Fakultativně | vstupné do Postojenské jeskyně je možné zaplatit předem v Kč: dospělí 690 Kč, studenti 550 Kč, děti od 6 do 15 let 410 Kč, audioprůvodce v češtině 3,50 €.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Mikulov zdarma