Stockholm • Uppsala • Djurgården

Termín | 15. – 19. srpna 2024  
Cena | 17 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 900 Kč  

1. den: Kolem poledne odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno). Přílet do Stockholmu, přesun do centra města, ubytování v hotelu, první seznámení se švédskou metropolí rozkládající se na čtrnácti ostrovech – procházka uličkami Starého Města (Gamla Stan) se starobylou cihlovou architekturou, historické Velké náměstí (Stortorget) s radnicí a výstavnými kupeckými domy, katedrála sv. Mikuláše známá jako Storkyrkan, Královský palác, parlament Riksdagshuset. Večer individuální volno, nocleh.

2. den: Po snídani pokračování pěší prohlídky Stockholmu: Stockholmská radnice, šlechtický palác Riddarhuset, dominantní kostel Riddarholmkyrkan, pohřebiště švédských panovníků na ostrově Riddarholmen, fotogenická stará tiskárna Norstedtshuset a další. Poté výlet parníkem po malebném jezeře Mälaren plném ostrůvků, hodinová plavba na ostrov Lövon patřící švédským královnám, kde se nachází Drottningholmský palác (UNESCO), rezidence švédské královské rodiny otevřená veřejnosti. Návrat do Stockholmu, individuální volno, odvážlivci mohou ochutnat severošvédskou specialitu kvašeného sledě (surströmming) na zahrádce některé z místních restaurací.

3. den: Po snídani pro zájemce výlet vlakem (zhruba 39 min) do univerzitního města Uppsala na řece Fyris, pěší prohlídka starobylého centra – původně korunovační katedrála Domkyrkan s hroby mnoha švédských panovníků, dále Uppsalský hrad, univerzitní muzeum Gustavianum, návrat do Stockholmu, individuální volno.

4. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov Djurgården, na němž se kdysi rozkládala královská obora a dnes se jedná o oddechovou zónu, jejímž hlavním turistickým magnetem je nejnavštěvovanější muzeum ve Skandinávii – Muzeum lodi Vasa. Loď, která měla být nejsilnější válečnou lodí světa a symbolem námořní převahy Švédské říše, se potopila po vyplutí roku 1628 a po více než třech stoletích byla vyzvednuta z moře a dokonale zrestaurována. Dále návštěva muzea Skansen – jde o kombinaci muzea pod širým nebem a zoologické zahrady, která se stala vzorem pro další skanzeny po celém světě. Možnost občerstvení v četných restauracích a stáncích, případně návštěvy dalších muzeí a zajímavostí na ostrově – Přírodovědné muzeum, Severské muzeum, Junibacken inspirovaný knihami Astrid Lindgrenové, muzeum skupiny ABBA, zábavní park Gröna Lund a další.

5. den: Po snídani individuální volno, přesun na letiště a odlet zpět do Prahy nebo Vídně.

Cena zahrnuje | letenku do Stockholmu a zpět s příručním zavazadlem do 8 kg, cestu z letiště do hotelu a zpět, 4 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 4 × snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění, případné pobytové taxy, MHD, vlakovou a lodní dopravu.

Fakultativně | příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 500 Kč.