Průjezdy nádhernou vysokohorskou krajinou po železnici zapsané na seznamu UNESCO

Termíny | 11. – 15. července | 1. – 5. srpna 2024  
Cena | dospělí 12 990 Kč | děti do 16 let 9 890 Kč (platí pouze v doprovodu min. jednoho rodiče) | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 800 Kč  

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Průjezd Rakouskem nebo Německem do Švýcarska, příjezd do Davosu, nejvýše položeného švýcarského města (1 560 m n. m.), ubytování.

2. den: Po snídani prohlídka Davosu, kostel sv. JanaGiacomettiho vitrážemi, zimní stadion a hala, ve které se konají Světová ekonomická fóra, Hohe Promenade. Možnost vyjížďky lanovkou na Schatzalp (1 861 m), dějiště Mannova románu Kouzelný vrch, s nádherným výhledem, s možností návštěvy alpské zahrádky, nebo dle zájmu individuálně pozemní lanovkou Parsennbahn a gondolovou lanovkou na vrchol Weissfluh (2844 m) – nejvyšší vrchol nad Davosem, či Rinerhorn, Madrisa nebo Jakobshorn. Odpoledne historickým vlakem do Filisuru přes Wiesenský viadukt. Návrat do Davosu, nocleh.

3. den: Po snídani vlakem z Davosu přes Filisur, poté po trati Albula (UNESCO) přes ikonický Landwasserviadukt do Reichenau- Tamins. Projedeme soutěsku předního Rýna přes Illanz do Disentis/Mustér. Prohlídka kláštera. Zpět přes Chur, nejstarší město Švýcarska a hlavní město kantonu Graubünden, prohlídka. Úzkokolejnou tratí přes pozoruhodný most Langwies do Arosy, prohlídka městečka a vlakem zpět do Churu. Přestup na vlak a přes vesničku Klosters Dorf, kam jezdí lyžovat členové britské královské rodiny, návrat na ubytování.

4. den: Po snídani cesta vlakem, ve stanici Filisur najedeme na trať Thusis–Tirano (UNESCO) a divukrásnou krajinou přes strže a kolem vodopádů točitými tunely linie Albula přijedeme do údolí Innu. Krátká prohlídka proslulého Svatého Mořice – centrum a promenádní cesta podél jezera. Dále vlakem do Morteratsche. Možnost vycházky až k čelu ustupujícího ledovce, výhled na Piz Bernina (4049 m), návštěva alpské mlékárny. Cesta vlakem nejvýše položenou železniční tratí přes sedlo Bernina (2253 m), přes točitý viadukt Brusio až do italského Tirana, prohlídka městečka. Zpět přes sedlo Bernina do Pontresiny, poté po proudu Innu Dolním Engadinem s malebnými městečky, která mají stěny domů vyzdobené grafity. Jedno z nejmalebnějších je Ardez, které si prohlédneme a pokračujeme do Scuol Taraspu, kde nás bude očekávat autobus. Noční přejezd do ČR.

5. den: Návrat do Brna dopoledne.

Cena zahrnuje | doprava autobusem, 3 × ubytování se snídaní, všechny vlakové jízdenky, lanovky, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Fakultativně | jednolůžkový pokoj 2 800 Kč, 3 × večeře za celkem 2 490 Kč.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma