Sv. Mořic • Lugano • Locarno • Lago Maggiore • Lago di Garda • Verona

Termíny | 7. – 12. května | 2. – 7. července | 3. – 8. září 2024  
Cena | 10 490 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 200 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem do Švýcarska, jízda údolím Engadin, jedním z nejmalebnějších ve Švýcarsku. Prohlídka sv. Mořice – střediska zimních sportů, zasazeného do úchvatné scenérie alpských velikánů. Přejezd přes průsmyk Maloja na ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani cesta kolem nádherného jezera Lago di Como, krátká zastávka u Villy Olmo na okraji Coma. Odjezd do italskojazyčné části země, do oblasti nazývané Švýcarská riviéra – prohlídka LuganaLocarna, věhlasných klimatických lázní, ležících na březích dvou krásných jezer Lago MaggioreLago di Lugano. Ubytování.

3. den: Po snídani odjezd k jezeru Lago Maggiore, prohlídka malebné Stresy na břehu jezera, fakultativně výlet lodí na překrásný ostrov Isola Bella, patřící k proslaveným Borromejským ostrovům, biskupský palác s nádherným interiérem a zahradou. Možnost koupání v jezeře. Projížďka podél břehů jezera do starobylé Arony, fakultativně výstup do sochy San Carlo s vyhlídkou. Večer ubytování v oblasti Milána.

4. den: Po snídani prohlídka Milána – procházka centrem města, kolem známého divadla alla Scala, prohlídka světoznámého milánského dómu, možnost fakultativního vstupu do obrazárny v Castello, kde je mj. umístěna jedna z pozdních piet Michelangelových. Jednotlivci mohou navštívit kostel Santa Maria delle Grazie. Odpoledne jízda k jezeru Garda, prohlídka Sirmione, průjezd po břehu jezera přes známá rekreační střediska s horským panoramatem. Večer ubytování u Verony.

5. den: Po snídani prohlídka Verony, města Romea a Julie, a jejích římských památek – známá aréna, římské hradby, hrad Castello Scaligeri, hrobky rodiny Scaligerů, katedrála. Poté odjezd do Vicenzy. Hlavní ulice Corso Andrea Palladio prochází středem starého centra a je lemována renesančními paláci, Teatro Olimpico, nejstarší kryté divadlo v Evropě. Odpoledne příjezd do Padovy – jednoho z nejstarších měst severní Itálie. Padova nabízí návštěvníkům velké množství památek a je také univerzitním centrem. Zdejší univerzita byla založena roku 1221, o deset let později se Padova stala poutním místem, kam lidé přicházejí uctít smrt sv. Antonína Padovánského. Večer odjezd do ČR.

6. den: Časně ráno návrat do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 4× ubytování se snídaní v hotelech ve dvoulůžkových pokojích, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, případné vstupy a pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno zdarma