Lucemburk • Bruggy • Brusel • Antverpy • Den Haag • Alkmaar • Amsterdam

Termín | 14. – 19. května 2024  
Cena | 11 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 900 Kč  

1. den: Odjezd v noci z pondělí na úterý přes Prahu a Německo, dopoledne příjezd do Lucemburska – pěší prohlídka centra hlavního města velkovévodství Lucemburku s katedrálou, paláci, monumentální pevností a slavnými mosty. Odpoledne přejezd do oblasti Bruselu, cestou zastávka u památníku bitvy u Waterloo, kde se v roce 1815 uzavřela kapitola napoleonských válek, prohlídka, večer ubytování u Bruselu, nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do západovlámských Brugg – prohlídka historického centra starobylého kupeckého města na kanálech, kterému vévodí impozantní zvonice, kostel Panny Marie a řada dalších slavných staveb. Kolem poledne zastávka v  Gentu – pěší prohlídka centra s katedrálou sv. Bavona se slavným Gentským oltářem bratří van Eycků, středověkými domy na nábřeží Korenlei a ikonickou pevností Gravensteen, odpoledne návštěva hlavního města Belgického království Bruselu – pěší prohlídka historického centra s náměstím Grote Markt, čůrajícím chlapečkem Manneken Pis, katedrálou sv. Michaela a Guduly, Královským palácem, večer návrat do hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd do vlámských Antverp – návštěva přístavního města, jednoho z nejstarších obchodních center Evropy, celosvětového centra obchodu s  diamanty. Prohlídka historického centra s  pevností, cechovními domy, katedrálou a také Rubensovým domem. Před polednem odjezd do Nizozemska, přejezd krajem větrných mlýnů do největšího evropského přístavu Rotterdamu, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast s výhledem na celý přístav a město, odpoledne návštěva oblasti hlavního města Nizozemského království Haagu – vládní budovy Binnenhof, budova Mezinárodního soudního dvora, k večeru zastávka v lázních Scheveningen na břehu Severního moře, večer ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani přejezd do severoholandského Alkmaaru proslaveného tradičním pátečním trhem sýrů, možnost návštěvy muzea sýrů, kolem poledne přejezd a zastávka v malebné rybářské vesničce Volendam, odpoledne návštěva typického skanzenu Zaanse Schans s větrnými mlýny, ukázkou výroby sýrů a typických holandských dřeváků. K večeru zastávka v centru opevněného městečka Naarden, které se stalo posledním místem odpočinku J. A. Komenského, návrat oblastí Utrechtu na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani zastávka v jihoholandském historickém městě Delft proslaveném svou modrobílou fajánsí, před polednem přejezd do pulzujícího centra Nizozemska – Amsterdamu, celodenní individuální program, pěší procházka historickým centrem s Královským palácem a řadou historických budov, Muzejní náměstí s možností návštěvy Rijksmusea nebo největšího muzea Vincenta van Gogha na světě, fakultativně projížďka lodí po grachtech, Čtvrť červených luceren, pozdě večer odjezd přes Německo do ČR.

6. den: V odpoledních hodinách příjezd do Brna a dalších nástupních míst.

Cena zahrnuje | dopravu klimatizovaným autobusem s WC, 4 × ubytování v hotelech/hostelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 4 × snídani, služby průvodce, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | vstupné, pojištění do zahraničí, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma