Jihlava • Třebíč • Telč • Zelená Hora • Pernštejn 

Termíny | 26. – 27. srpna 2023

Cena | 1 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 450 Kč

1. den: Odjezd z Brna v 8.00. Cesta autobusem směr Třebíč. První zastávka v obci Kralice, návštěva Památníku Bible kralické, která zde byla sestavena a vytištěna roku 1613. Pokračování v cestě busem do města Třebíč – prohlídka centra města s důrazem na památky UNESCO (židovská čtvrť – zadní synagoga, dům S. Bauera, židovský hřbitov a benediktinský klášter s bazilikou sv. Prokopa). Pokračování v cestě do Telče, městské památkové rezervace a od r. 1992 i památky UNESCO. Prohlídka historického centra města sevřeného rybníky – náměstí Zachariáše z Hradce, radnice, kostel sv. Ducha s věží, kostel sv. Jakuba s věží, kostel jména Ježíš. Návštěva a prohlídka renesančního státního zámku s místním průvodcem. Volno pro individuální prohlídku města. Odpoledne přejezd autobusem do Jihlavy se zastávkou v malebném městečku Brtnice, rodišti architekta Josefa Hoffmanna. Ubytování v hotelu nebo penzionu, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka jihlavského podzemí a pěší okruh centrem – Masarykovo náměstí, radnice, měšťanské domy s mázhausy, kostel sv. Ignáce, kostel sv. Kříže…Cesta busem s krátkou zastávkou v centru Havlíčkova Brodu do Přibyslavi. Zde prohlídka starého špitálu a exteriéru přibyslavského renesančního zámku, před nímž se tyčí skoro třímetrová jezdecká socha Jana Žižky, který zde v r. 1424 zemřel. Pokračování v cestě do Žďáru nad Sázavou s krátkou zastávkou na břehu rybníka Velké Dářko. Ve Ždáru volno na individuální prohlídku nebo na oběd. Po obědě cesta na nedalekou Zelenou horu, zde prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého (památka UNESCO od stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla), odtud ke hradu Pernštejn – prohlídka gotického hradu s místním průvodcem. Poslední zastávka bude v Předklášteří u Tišnova u cisterciáckého kláštera se slavnou Porta coeli – bránou nebes a s možností ochutnat pivo z klášterního pivovaru.  Příjezd do Brna kolem 20.00 hod. 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno zdarma