Jihlava • Třebíč • Telč • Zelená Hora • Pernštejn

Termíny | 31. srpna – 1. září 2024   
Cena | 2 190 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 700 Kč   

1. den: Odjezd z Brna v 8.00. Cesta autobusem směr Třebíč. První zastávka v obci Kralice, návštěva Památníku Bible kralické, která zde byla sestavena a vytištěna roku 1613. Pokračování v cestě busem do města Třebíč – prohlídka centra města s důrazem na památky UNESCO (židovská čtvrť – zadní synagoga, dům S. Bauera, židovský hřbitov a benediktinský klášter s bazilikou sv. Prokopa). Pokračování v cestě do Telče, městské památkové rezervace a od r. 1992 i památky UNESCO. Prohlídka historického centra města sevřeného rybníky – náměstí Zachariáše z Hradce, radnice, kostel sv. Ducha s věží, kostel sv. Jakuba s věží, kostel jména Ježíš. Návštěva a prohlídka renesančního státního zámku s místním průvodcem. Volno pro individuální prohlídku města. Odpoledne přejezd autobusem do Jihlavy se zastávkou v malebném městečku Brtnice, rodišti architekta Josefa Hoffmanna. Ubytování v hotelu nebo penzionu, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka jihlavského podzemí a pěší okruh centrem – Masarykovo náměstí, radnice, měšťanské domy s mázhausy, kostel sv. Ignáce, kostel sv.  Kříže… Cesta busem s  krátkou zastávkou v  centru Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou. Ve Ždáru volno na prohlídku města nebo na oběd. Po obědě cesta na blízkou Zelenou horu, prohlídka zámku (bývalého kláštera) a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého (památka UNESCO) od stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla, odtud ke hradu Pernštejn – prohlídka gotického hradu s místním průvodcem. Poslední zastávka v  Předklášteří u  Tišnova u  cisterciáckého kláštera se slavnou Porta coeli – bránou nebes a s možností ochutnat pivo z  klášterního pivovaru. Příjezd do Brna kolem 20. hodiny.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje | vstupy, pojištění.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno zdarma