Neapol • Marche • Abruzzo • Umbrie

Termíny | 8. – 17. září 2023   
Cena | 34 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 9 820 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v 5.30, cesta směr Vídeň, Benátky až do kraje Emilia Romagna. Večerní prohlídka centra Boloně – sídla nejstarší univerzity v Evropě, typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Ubytování a večeře v hotelu v oblasti Boloně.

2. den: Po snídani cesta podél Jaderského moře pod horským masivem Gran Sasso směrem na Anconu do kraje Marche. Zde návštěva vinařství s degustací vín, buď Azienda Agraria Guerrieri nebo Umani Ronchi. Odpoledne pokračování v cestě kolem moře do kraje Abruzzo, k večeru krátká prohlídka metropole kraje – města Pescara. Nocleh s večeří v kraji Apulie v okolí města Foggia.

3. den: Po snídani cesta přes masiv Apenin na západní pobřeží, cestou návštěva dvou vinařství s apelací DOCG v Monte Falcione (Azienda Agricola di Meo nebo Donnachiara) a v Sorbo Serpico (Freudi di San Gregorio nebo Cantine di Marzo). Příjezd do Neapole, metropole Kampánie, krátká odpolední prohlídka historického centra města: Castel Nuovo, Palazzo Reale, zahrady Caserta, divadlo San Carlo, katedrála a další. Ubytování a večeře v hotelu v oblasti Neapole.

4. den: Po snídani návštěva dvou typických vinařství v okolí Neapole (Cantine degli Astroni nebo Sorrentino vini nebo Bosco de Medici nebo Azienda vinicola Forno nebo Cantine Ferrarocantina del Vesuvio), odpoledne příjezd do Pompejí – lávou zavaleného antického města pod vrcholem sopky Vesuv, individuální prohlídka vykopávek. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

5. den: Po snídani přejezd do Sorrenta, celodenní výlet na Capri, ostrov římských císařů, spisovatelů a celebrit. Města CapriAnacapri, klášter a Augustovy zahrady, Parco Augusto s vyhlídkovými terasami, slavné vily San Michele, Casa Malaparte, Villa Jovis a jiné. V případě vhodného počasí a viditelnosti výjezd sedačkovou lanovkou na Monte Solaro. Cesta nad vinicemi s návštěvou vinařství s degustací (Scala Fenicia nebo Cantina Isola di Capri). Možnost výletu lodí kolem pobřeží, pozdě odpoledne návrat na pevninu do přístavu Sorrento, prohlídka města, návrat na ubytování, večeře v hotelu a nocleh.

6. den: Po snídani výjezd na vrchol sopky Vesuv, odkud je nezapomenutelná vyhlídka na Neapolský záliv, zdatní jedinci s vhodnou obuví mohou vystoupit až ke kráteru sopky (asi 50 minut chůze), sjezd na pobřeží, návštěva antického Herculanea (individuální prohlídka). Během dne návštěva dvou vinařství nedaleko od pobřeží (Cantine Marsia Cuomo nebo Tenuta iovine nebo Le vigne di Raito nebo Vinicola de Angelis), ubytování a večeře v hotelu v oblasti Paesta.

7. den: Po snídani prohlídka města Paestum – antická Poseidonia pojmenovaná podle boha moře, fórum, lázně, amfiteátr, dórské chrámy, římské cesty a hradby, nekropole), dále Palinuro a okolí. Zde degustace specialit, sýrů i uzenin, dále výlety busem vnitrozemím i po pobřeží, malá města ve skalách, výlet lodí, v průběhu dne návštěva jednoho místního vinařství s degustací (Viticoltori de Conciliis nebo San Salvatore nebo Marino), návrat na ubytování, večeře a nocleh.

8. den: Po snídani cesta busem na jih Kampánie, prohlídka kartuziánského kláštera sv. Vavřince (UNESCO) – největšího kláštera v Itálii, dále jeskyně ve vnitrozemí Kampánie (UNESCO), malebné městečko Piscitto, možnost plavby lodí kolem pobřežních skal, prohlídka a degustace vín v nejjižnějším vinařství Kampánie Fattoria Albamarina, návrat do hotelu v Paestu, večeře.

9. den: Po snídani cesta po dálnici do kraje Umbria, zde návštěva vinařství s degustací ve slavné oblasti Sagrantino di Montefalco DOCG (Arnaldo Caprai nebo Tenuta Rocca di Fabbri nebo Cantina Todini nebo Saio Assisi), poté návštěva poutního místa Assisi, k večeru příjezd do krajské metropole Perugie, večeře, nocleh v hotelu.

10 den: Po snídani cesta zpět do Brna s přestávkami, příjezd do Brna pozdě večer.

Cena zahrnuje |
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, další stravovací služby, vstupy do muzeí a objektů, další lodní lístky.