Údolí Wachau • Burgenland 

 Vinařský zájezd 

 

Termíny | 6. – 9. července 2023 
Cena | 11 980 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 3 860 Kč  

1. den: Odjezd z Brna v 7.00, cesta přes Mikulov do Rakouska. Příjezd do největší vinařské obce země Langenlois. Od 10.30 prohlídka návštěvnického centra Loisium – pseudofuturistického skvostu mezi vinicemi, kde se kombinuje moderní architektura na povrchu s prohlídkovou trasou v 900 let starých sklepeních. Na konci okruhu čeká návštěvníky drobná degustace vína. Poté pěšky do centra města – prostor pro individuální oběd nebo degustaci místních vín ve vinotéce Ursin Haus na náměstí. Kolem 14.00 odjezd do nedaleké Kremže (Krems). Prohlídka areálu a řízená degustace vína u místních vinařů – družstevníků ve firmě Winzer Krems. Po degustaci přejezd do centra města. Ubytování v hotelu v oblasti Kremže, volný program. 

2. den: Po snídani v hotelu pěší přesun do nedalekého přístavu. Nalodění a plavba lodí (od 10.05 do 13.00) proti proudu řeky Dunaje do Melku. V průběhu plavby řízená degustace asi 5 vzorků vín z vinic podél břehů řeky. Po přistání v Melku přejezd na nádvoří impozantního kláštera, prohlídka jeho exteriérů, možnost individuálního oběda. Po obědě cesta busem údolím Wachau s krátkou zastávkou v obci Spitz (podle pověsti se právě zde vyplavil z Dunaje výhonek neuburské révy), kde bude zájemcům umožněn výšlap na slavnou vinici Tausendeimerberg (Vrch tisíce věder). Následuje přejezd do vinařské obce Dürnstein (na místním hradě byl podle pověsti vězněn anglický král Richard-Lví srdce). Prohlídka areálu vinařské firmy Domäne Wachau s řízenou degustací vína. Poté přejezd do Kremže, nocleh ve stejném hotelu.

3. den: Po snídani v hotelu cesta busem do města Klosterneuburg – centra rakouského vinařství. Exkurze v nejstarším rakouském vinařství s exkluzivní vinotékou Weingut Stift Klosterneuburg. Prohlídka rozsáhlého areálu včetně řízené degustace. Poté prostor pro individuální oběd v centru. Po obědě přesun busem do spolkové země Burgenland. Příjezd do statutárního vinařského města Rust na západním břehu Neziderského jezera. Návštěva typického místního vinařství s degustací. Poté přejezd na ubytování.

4. den: Po snídani v hotelu přejezd busem na východní břeh Neziderského jezera do vinařské obce Gols – přirozeného centra místního vinařství. Návštěva vinařství s degustací. Po degustaci přejezd do nedaleké vinařské obce Podersdorf. Prostor na individuální oběd v některé z restaurací u břehu jezera. Po obědě poslední řízená degustace ve vinařství Swoboda, které se mimo jiné specializuje na produkci ledových a slámových vín. Po skončení degustace jízda busem přes Bratislavu do Brna. Ukončení zájezdu do 19 hodin. 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelech *** se snídaní, vstupné do komplexu Loisium, plavba lodí po Dunají s degustací vín, v programu uvedené degustace vína, služby průvodce, pojištění CK.  
Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, další stravovací služby.