Schleissheim • Linderhof • Neuschwanstein • Hohenschwangau • Füssen • Mnichov

Termíny | 27. – 30. června | 29. srpna – 1. září 2024  
Cena | 6 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 3 100 Kč   

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna do Bavorska, prohlídka zámku Nymphenburg na kraji Mnichova, rodiště krále Ludvíka Bavorského, přejezd na ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka biskupské rezidence v Kempten, panoramatická cesta severní částí Tyrolska kolem jezera Plansee, prohlídka zámku Linderhof a přes Ettal (barokní klášter) a Wieskirche (slavný rokokový kostel – UNESCO) návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Ráno odjezd k slavnému zámku Neuschwanstein ve Schwangau. Tento královský zámek je vybudován v úchvatné poloze nad strží Pollatschlucht a patrně nejlépe za všech staveb Ludvíka II. Bavorského ztělesňuje fantastický svět tohoto výstředního a později i duševně chorého bavorského krále. Na dohled od něj stojí novogotický zámek Hohenschwangau, jež na středověké zřícenině postavil Ludvíkův otec Maximilián II. Možnost prohlídky obou hradů, pro zájemce pěší vycházka krásnou alpskou krajinou Füssen, prohlídka starého města se zámkem, unikátním chrámem sv. Manga a vodopádem na Lechu. Navečer zastávka v olympijském zimním středisku Garmisch-Partenkirchen pod nejvyšší německou horou Zugspitze (2 963 m n. m.). Přejezd na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani prohlídka bavorské metropole MnichovaMariánské náměstí, kostel Panny Marie, královský zámek, opera, individuální volno na oběd, poté odjezd zpět do ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 3 × ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce, zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje | komplexní cestovní pojištění, případné vstupy a pobytové taxy. 

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha zdarma