Velký okruh Rumunskem s pobytem u Černého moře

Velký okruh Rumunskem s pobytem u Černého moře

Temešvár • Sibiň • Fagaraš • Bukurešť • Constanta • delta Dunaje • kláštery jižní Bukoviny   Termín | 18. – 27. srpna 2023Cena | 14 990 Kč 1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do rumunského...