Velký okruh Rumunskem s pobytem u Černého moře

Velký okruh Rumunskem s pobytem u Černého moře

Temešvár • Sibiň • Fagaraš • Bukurešť • Constanta • delta Dunaje • kláštery jižní Bukoviny   Termín | 9. – 18. srpna 2024  Cena | 15 990 Kč   1. den: Odjezd v časných ranních hodinách, průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do rumunského Banátu,...