Srbsko / Makedonie / Kosovo

Srbsko / Makedonie / Kosovo

Novi Sad • Bělehrad • Skopje • Ochridské jezero • Priština  Zájezd s vinařskou tématikou  Termín | 20.–27. května 2022 Cena | 21 910 Kč  1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna směr Bratislava a dále přes Budapešť...