Srbsko – Severní Makedonie

Srbsko – Severní Makedonie

Novi Sad • Bělehrad • Skopje • Ochridské jezero • Priština  Zájezd s vinařskou tématikou  Termín | 20.–27. května 2023 Cena | 22 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 260 Kč  1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna...