Gols

Gols

 Jednodenní vinařský zájezd  Termín | sobota 11. listopadu 2023 Cena | 750 Kč Akce v Golsu | 13–20 h, více než 80 sklepů, vstupné asi 60 €, z toho 3 x 15 € poukaz na odběr vína, cena bude upřesněna Svazem rakouských vinařů) 10.00 odjezd z Brna ze...
Rust | Západní břeh Neziderského jezera

Rust | Západní břeh Neziderského jezera

 Jednodenní vinařský zájezd   Termín | 4. listopadu 2023   Cena | 750 Kč   9.15 odjezd směr Břeclav a Bratislava do rakouské spolkové země Burgenland. 13.45 příjezd do Rustu, vinařského městečka na břehu Neziderského jezera. 14.00 – 19.00 degustace vzorků...
Vinařské Španělsko

Vinařské Španělsko

Baskicko – Rioja – Navarra  Termín | 25.–30. října 2023Cena | 32 760 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 7 860 Kč  1. den: Odlet z Prahy/Vídně (bude upřesněno) do Španělska, přejezd do baskické metropole Bilbao, prohlídka města,...
Srbsko – Severní Makedonie

Srbsko – Severní Makedonie

Novi Sad • Bělehrad • Skopje • Ochridské jezero • Priština  Zájezd s vinařskou tématikou  Termín | 20.–27. května 2023 Cena | 22 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 260 Kč  1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna...
Města a vína Toskánska

Města a vína Toskánska

Siena • San Gimignano • Montepulciano • Montalcino • Chianti  Termín | 24. – 29. září 2024 Cena | 12 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 2 400 Kč 1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do...