Novi Sad • Bělehrad • Skopje • Ochridské jezero • Priština 

Zájezd s vinařskou tématikou 

Termín | 20.–27. května 2022 
Cena | 21 910 Kč 

1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna směr Bratislava a dále přes Budapešť a Szeged na maďarsko-srbské hranice. Cestou zastávky na občerstvení. Hned za hranicí, ve vinařské oblasti Subotica, návštěva a degustace ve vinařství – Zvonko Bogdan. Po degustaci cesta po dálnici až do metropole regionu Vojvodina – města Novi Sad. Ubytování v hotelu. Večeře.

2. den: Po snídani v hotelu krátká prohlídka centra Nového Sadu a přesun do areálu místního výstaviště. Celodenní návštěva již 88. ročníku nejvěhlasnějšího zemědělského veletrhu na Balkáně, jehož součástí je i velkolepá expozice vína a vinařských produktů. Navečer odjezd do hotelu, večeře, volný program.

3. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem k rumunským hranicím do obce Vršac v regionu Banát. Prohlídka vinařského podniku Vršački Vinogradi AD s tradicí od roku 1494, degustace. Návrat do Nového Sadu, individuální volno ve městě, večeře v hotelu.

4. den: Po snídani v hotelu cesta po dálnici do hlavního města Srbska Bělehradu. Prohlídka centra města nad soutokem řeky Sávy s Dunajem, bulvár Terazije, pevnost Kalemegdan a další. Prostor pro individuální oběd. Po obědě pokračování v cestě přes Niš na makedonské hranice a dále do Skopje. Ubytování v hotelu, večeře.

5. den: Po snídani v hotelu prohlídka centra makedonské metropole Skopje. Město bylo během své dlouhé historie třikrát poničeno velkými zemětřeseními. Rekonstrukce probíhající v 60. až 80. letech 20. století proměnily Skopje v moderní, ale poněkud jednotvárné město z betonu a skla. V posledních letech však centrum prošlo velkými změnami, které mu dodaly monumentálnější a historičtější vzhled – vznikly nové neoklasicistní budovy, fontány, mosty a zejména sochy, mezi nimi kontroverzní jezdecká socha Alexandra Velikého, která vyvolala protesty v sousedním Řecku. Individuální oběd, poté cesta autobusem na jih země, prohlídka nejznámějšího vinařství BOVIN včetně degustace. Jde o první soukromé vinařství v zemi založené roku 1998, které dnes produkuje více než 1,5 milionů lahví ročně. K večeru přejezd do města Prilep, ubytování v hotelu. Večeře, volno.

6. den: Po snídani v hotelu přejezd do dalšího skvělého vinařství Tikveš GD – prohlídka s degustací. Poté přejezd k Ochridskému jezeru, volno k odpočinku či prohlídce památek: římský amfiteátr, Samuelova pevnost, zbytky první slovanské university, založené v 9. století sv. Klimentem Ochridským, žákem sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Jovana Kaneo s nejkrásnějším výhledem na jezero nebo kostel sv. Sofie. Následuje plavba po jezeře ke klášteru sv. Nauma u albánských hranic. Navečer návrat do hotelu v Prilepu, večeře.

7. den: Po snídani v hotelu překročení makedonsko-kosovských hranic a jízda do vinařské oblasti Župa, kde se produkují nejkvalitnější srbská vína. Prohlídka vinařství Stone Castle Vineyards and Winery Rahovec – jde o největší vinařský podnik v Kosovu, založený v roce 1953. Prohlídka a degustace. Odpoledne návštěva a degustace vína v dalším srbském vinařství v Kosovu. Po degustaci přejezd do Prištiny – kosovské metropole. Ubytování v hotelu, večeře, volno.

8. den: Po snídani v hotelu přejezd kosovsko-srbských hranic a cesta s přestávkami na občerstvení přes Bělehrad, Budapešť a Bratislavu zpět do Brna. Příjezd do půlnoci. 

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 7× ubytování v minimálně tříhvězdičkových hotelech s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích, 6× degustací vína ve vinařských podnicích, celodenní vstupenku na veletrh v Novém Sadu, plavbu po Ochridském jezeře, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

Cena nezahrnuje | další vstupy a občerstvení, obědy, cestovní pojištění.