Novi Sad • Bělehrad • Skopje • Ochridské jezero • Priština 

Zájezd s vinařskou tématikou 

Termín | 20.–27. května 2023 
Cena | 22 960 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 260 Kč 

1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna směr Bratislava a dále přes Budapešť a Szeged na maďarsko-srbské hranice. Cestou zastávky na občerstvení. Hned za hranicí, ve vinařské oblasti Subotica, návštěva a degustace ve vinařství – Zvonko Bogdan. Po degustaci cesta po dálnici až do metropole regionu Vojvodina – města Novi Sad. Ubytování v hotelu. Večeře. 

2. den: Po snídani v hotelu přesun do areálu novosadského výstaviště. Celodenní návštěva již 90. ročníku nejvěhlasnějšího zemědělského veletrhu na Balkáně, jehož součástí je i velkolepá expozice vína a vinařských produktů. Pozdě odpoledne pro zájemce krátká prohlídka centra Nového Sadu, navečer odjezd do hotelu, večeře, volný program.  

3. den: Po snídani v hotelu cesta autobusem k rumunským hranicím do obce Vršac v regionu Banát. Prohlídka vinařského podniku Vinik, degustace vína s obědem. Návrat do Nového Sadu, cestou zpět návštěva české vesnice Češko Selo, večeře v hotelu. 

4. den: Po snídani v hotelu cesta po dálnici do hlavního města Srbska Bělehradu. Prohlídka centra města nad soutokem řeky SávyDunajem, bulvár Terazije, pevnost Kalemegdan a další. Prostor pro individuální oběd. Po obědě pokračování v cestě přes Niš na makedonské hranice a dále do Skopje. Prohlídka centra makedonské metropole. Město bylo během své dlouhé historie třikrát poničeno velkými zemětřeseními. Rekonstrukce probíhající v 60. až 80. letech 20. století proměnily Skopje v moderní, ale poněkud jednotvárné město z betonu a skla. V posledních letech však centrum prošlo velkými změnami, které mu dodaly monumentálnější a historičtější vzhled – vznikly nové neoklasicistní budovy, fontány, mosty a zejména sochy, mezi nimi jezdecká socha Alexandra Velikého, která vyvolala protesty v sousedním Řecku. Ubytování v hotelu, večeře. 

5. den: Po snídani v hotelu přejezd k Ochridskému jezeru, volno k odpočinku či prohlídce památek: římský amfiteátr, Samuelova pevnost, zbytky první slovanské university, založené v 9. století sv. Klimentem Ochridským, žákem sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Jovana Kaneo s nejkrásnějším výhledem na jezero nebo kostel sv. Sofie. Následuje plavba po jezeře, případně výlet ke klášteru sv. Nauma u albánských hranic. Navečer příjezd do hotelu ve městě Prilep, večeře. 

6. den: Po snídani v hotelu přejezd do jednoho z nejprestižnějších makedonských vinařství Tikveš GD – prohlídka a oběd s degustací vína. Odpoledne přejezd do nejznámějšího makedonského vinařství BOVIN včetně degustace. Jde o první soukromé vinařství v zemi založené roku 1998, které dnes produkuje více než 1,5 milionů lahví ročně. K večeru návrat do Skopje, ubytování v hotelu. Večeře, volno, nebo dokončení prohlídky města. 

7. den: Po snídani v hotelu překročení makedonsko-srbských hranic a jízda do vinařské oblasti Župa, kde se produkují nejkvalitnější srbská vína. Návštěva vinařství BudimirAleksandrovci, které patří mezi top 5 v Srbsku, prohlídka a degustační oběd s 9 vzorky vína. Přejezd do Bělehradu, ubytování v hotelu v malebné čtvrti Zemun na břehu Dunaje. 

8. den: Po snídani v hotelu přejezd do Vojvodiny, návštěva posledního vinařství Deurić ve vinařské oblasti Fruška gora, prohlídka s degustací a občerstvením. Cesta s přestávkami na občerstvení přes Segedín, Budapešť a Bratislavu zpět do Brna. Příjezd do půlnoci.

Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 7 × ubytování v minimálně tříhvězdičkových hotelech, 7 × polopenzi (snídaně + večeře v hotelu, nebo snídaně + oběd ve vinařství), 6 × degustaci vína ve vinařských podnicích, vstupenku na veletrh v Novém Sadu, plavbu po Ochridském jezeře, služby průvodce, pojištění CK.  (poznámka: klienti, kteří byli přihlášeni na tento neuskutečněný zájezd   v r. 2022, uhradí cenu v původní výši)

Cena nezahrnuje | další vstupy a občerstvení, cestovní pojištění.

Poznámka: ČEBUS si vyhrazuje právo změnit z provozních důvodů hotely i vinařství při zachování deklarované kvantity i kvality.