Kurz nových průvodců cestovního ruchu

V době od 26. 10. 2017 do 9. 1. 2018 bude kurz pořádat organizace „Profesní kvalifikace a poradenství v cestovním ruchu“, Alfa Pasáž – Galerie, Poštovská 4, Brno, 602 00.

Rozsah kurzu je 85 vyučovacích hodin, včetně praktické výuky. Posluchači absolvují přednášky z oborů:

  • technika služeb cestovního ruchu
  • ekonomika cestovního ruchu a legislativa pro oblast CR
  • metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
  • zeměpis (geografie) cestovního ruchu
  • dějiny a kultura
  • praktické vyučování

Přednášky probíhají v úterý a ve čtvrtek  od 15.15 do 19.00 h. (4 vyučovací hodiny).
Na závěr kurzu je možné 27. 1. 2018 anebo 24. 3. 2018 vykonat závěrečné zkoušky podle metodiky Národní soustavy kvalifikací (NSK) před autorizovanou osobou MMR ČR (Ing. Miroslav Řepa).
Cena kurzu je 5 800 Kč bez závěrečné zkoušky NSK (cena zkoušky pro absolventy kurzu jen 900 Kč).

Zájemci o tento kurz mohou posílat své přihlášky přímo do CK ČEBUS Ing. Miroslavu Řepovi na adresu repa@cebus.cz. Telefon 736 487 371 nebo 542 217 898.