Kurz průvodců

Rekvalifikační kurz nových průvodců cestovního ruchu

V době od 30. 10. 2014 do 13. 1. 2015 bude kurz pořádat Akademie Jana Amose Komenského Brno ve svých prostorách na Malinovského náměstí č. 4. v Brně. AJAK organizuje tento kurz na základě udělené akreditace podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 534/2004 Sb.

Rozsah kurzu je 85 vyučovacích hodin, včetně praktické výuky. Posluchači absolvují přednášky z oborů:

- technika služeb cestovního ruchu
- ekonomika cestovního ruchu a legislativa pro oblast CR
- metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
- zeměpis (geografie) cestovního ruchu
- dějiny a kultura
- praktické vyučování

Přednášky probíhají v úterý a ve čtvrtek  od 15.15 do 19.00 h. (4 vyučovací hodiny).
Na závěr kurzu je možné vykonat státní závěrečné zkoušky podle metodiky Národní soustavy kvalifikací (NSK) před autorizovanou osobou.
Cena kurzu je 6.200 Kč bez závěrečné zkoušky NSK.

Zájemci o tento kurz mohou posílat své přihlášky přímo do Akademie J. A. Komenského k rukám Bc. Michaely Kopecké  na adresu kopecka@ajakbrno.cz nebo do CK ČEBUS k rukám Ing. Miroslava Řepy, e-mail: repa@cebus.cz. Telefon do AJAK: 532 269 440, web www.ajakbrno.cz .

V kurzu přednášejí jako lektoři i pracovníci CK ČEBUS Brno.