Rekvalifikační kurz nových průvodců cestovního ruchu

V době od 22. 1. do 17. 3. 2015 bude kurz pořádat Akademie Jana Amose Komenského Brno ve svých prostorách na Malinovského náměstí č. 4. v Brně. AJAK organizuje tento kurz na základě udělené akreditace podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 534/2004 Sb.

Rozsah kurzu je 85 vyučovacích hodin, včetně praktické výuky. Posluchači absolvují přednášky z oborů:

  • technika služeb cestovního ruchu
  • ekonomika cestovního ruchu a legislativa pro oblast CR
  • metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
  • zeměpis (geografie) cestovního ruchu
  • dějiny a kultura
  • praktické vyučování

Přednášky probíhají v úterý a ve čtvrtek  od 15.15 do 19.00 h. (4 vyučovací hodiny).
Na závěr kurzu je možné vykonat státní závěrečné zkoušky podle metodiky Národní soustavy kvalifikací (NSK) před autorizovanou osobou.
Cena kurzu je 6 200 Kč bez závěrečné zkoušky NSK.

Zájemci o tento kurz mohou posílat své přihlášky přímo do Akademie J. A. Komenského Bc. Michaele Kopecké na adresu kopecka@ajakbrno.cz nebo do CK ČEBUS Ing. Miroslavu Řepovi na adresu repa@cebus.cz. Telefon do AJAK: 532 269 440, www.ajakbrno.cz.

V kurzu přednášejí jako lektoři i pracovníci CK ČEBUS.

skoleni-ck-ca