Kurz průvodců

Kurz nových průvodců cestovního ruchu

V době od 22. 10. 2020 do 17. 12. 2020 bude kurz pořádat organizace „Profesní kvalifikace a poradenství v cestovním ruchu“, Brno v paláci Morava na Malinovském náměstí.

Rozsah kurzu je 85 vyučovacích hodin, včetně praktické výuky. Posluchači absolvují přednášky z oborů:

  • technika služeb cestovního ruchu
  • ekonomika cestovního ruchu a legislativa pro oblast CR
  • metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
  • zeměpis (geografie) cestovního ruchu
  • dějiny a kultura
  • praktické vyučování

Přednášky probíhají v úterý a ve čtvrtek  od 15.15 do 19.00 h. (4 vyučovací hodiny).
Na závěr kurzu je možné 23. 1. 2021 vykonat závěrečné zkoušky podle metodiky Národní soustavy kvalifikací (NSK) před autorizovanou osobou MMR ČR (Ing. Miroslav Řepa).
Cena kurzu je 5 900 Kč bez závěrečné zkoušky NSK, cena zkoušky pro absolventy kurzu 1 200 Kč.

Zájemci o tento kurz mohou posílat své přihlášky přímo do CK ČEBUS Ing. Miroslavu Řepovi na adresu repa@cebus.cz. Telefon 736 487 371 nebo 542 217 898.

Nejbližší státní zkouška profesní kvalifikace pro obor průvodce cestovního ruchu PK 65 – 021 N, podle NSK ČR se koná v sobotu 18. 4. 2020.