Rekvalifikační kurz nových průvodců cestovního ruchu

V době od 5. 11. 2015 do 19. 1. 2016 bude kurz pořádat Akademie Jana Amose Komenského Brno ve svých prostorách na Malinovského náměstí č. 4. v Brně. AJAK organizuje tento kurz na základě udělené akreditace podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 534/2004 Sb.

Rozsah kurzu je 85 vyučovacích hodin, včetně praktické výuky. Posluchači absolvují přednášky z oborů:

  • technika služeb cestovního ruchu
  • ekonomika cestovního ruchu a legislativa pro oblast CR
  • metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
  • zeměpis (geografie) cestovního ruchu
  • dějiny a kultura
  • praktické vyučování

Přednášky probíhají v úterý a ve čtvrtek  od 15.15 do 19.00 h. (4 vyučovací hodiny).
Na závěr kurzu je možné 19. 2. 2016 vykonat státní závěrečné zkoušky podle metodiky Národní soustavy kvalifikací (NSK) před autorizovanou osobou.
Cena kurzu je 6 200 Kč bez závěrečné zkoušky NSK.

Novinka: AJAK nabízí pro zájemce o profesi průvodce s nedostatkem času víkendové kurzy, které proběhnou intenzívní formou ve třech víkendech od 10. 10. do 28. 11. 2015.

Zájemci o tento kurz mohou posílat své přihlášky přímo do Akademie J. A. Komenského Bc. Lenka Žídková na adresu zidkova@ajakbrno.cz nebo do CK ČEBUS Ing. Miroslavu Řepovi na adresu repa@cebus.cz. Telefon do AJAK: 532 269 440, www.ajakbrno.cz.

V kurzu přednášejí jako lektoři i pracovníci CK ČEBUS.

skoleni-ck-ca