Kurz nových průvodců cestovního ruchu

V době od 25. 10. 2018 do 10. 1. 2019 bude kurz pořádat organizace „Profesní kvalifikace a poradenství v cestovním ruchu“, Alfa Pasáž – Galerie, Poštovská 4, Brno, 602 00.

Rozsah kurzu je 85 vyučovacích hodin, včetně praktické výuky. Posluchači absolvují přednášky z oborů:

  • technika služeb cestovního ruchu
  • ekonomika cestovního ruchu a legislativa pro oblast CR
  • metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
  • zeměpis (geografie) cestovního ruchu
  • dějiny a kultura
  • praktické vyučování

Přednášky probíhají v úterý a ve čtvrtek  od 15.15 do 19.00 h. (4 vyučovací hodiny).
Na závěr kurzu je možné 26. 1. 2019 vykonat závěrečné zkoušky podle metodiky Národní soustavy kvalifikací (NSK) před autorizovanou osobou MMR ČR (Ing. Miroslav Řepa).
Cena kurzu je 5 900 Kč bez závěrečné zkoušky NSK, cena zkoušky pro absolventy kurzu 1 000 Kč.

Zájemci o tento kurz mohou posílat své přihlášky přímo do CK ČEBUS Ing. Miroslavu Řepovi na adresu repa@cebus.cz. Telefon 736 487 371 nebo 542 217 898.